U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od 2020. godine". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Sažetak članka:
1. siječnja ove godine stupile su na snagu odredbe Pravilnika o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 126/19) kojima je u proračunsko računovodstvo uvedeno novo uređenje sitnog inventara i proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti. Obveznicima primjene navedenoga Pravilnika dana je mogućnost za klasifikaciju predmeta dugotrajne imovine koja ima malu nabavnu vrijednost u sitan inventar odnosno u dugotrajnu proizvedenu nefinancijsku imovinu. Pritom se, predmeti iste vrste dugotrajne nefinancijske imovine obavezno razvrstavaju u istu skupinu računa. Novi način knjigovodstvenog priznavanja sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti zahtijeva i drugačije planiranje rashoda za nabavu te imovine (drugačiju ekonomsku klasifikaciju). Ostaje otvoreno pitanje iskazivanja ovih podataka u konsolidiranim financijskim izvještajima, zbog mogućeg nejedinstvenog postupanja proračunskih korisnika (i proračuna) koji čine konsolidacijsku grupu(e). O navedenoj temi možete osim u časopisu, pogledati i na webinaru, više informacija ovdje.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: sitni inventar proizvedena dugotrajna nefinancijska imovina modificirano načelo proračunsko računovodstvo dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu

Natrag