Druga djelatnost - obračun doprinosa za 2020.

Samostalna djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva ili ostala djelatnost koju nositelj te djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja smatra se drugom djelatnosti. Iznos doprinosa osnovom druge djelatnosti za 2020. utvrđuju se od godišnje osnovice koja može biti ili dohodak ili dobit ili paušalni dohodak. Dakle, sam obračun doprinosa od obavljanja druge djelatnosti ovisi od činjenice da li osoba utvrđuje dohodak ili dobit temeljem poslovnih knjiga ili se taj dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu.   

Dohodak ili dobit temeljem poslovnih knjiga

Godišnja osnovica za obračun doprinosa je ostvareni dohodak ili dobit u 2020. (prije umanjenja dohotka ili dobiti za preneseni gubitak i ostala umanjenja i uvećanja), a može iznositi najviše do 65.894,40 kn (8.742,00 x 0,65 x 12) za 2020. Ako je razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u 2020., iznos godišnje osnovice biti će razmjeran (proporcionalan) broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u 2020. godini. Prema godišnjoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to: - MO I. stup po stopi od 10% odnosno 7,5% ako je osiguranik MO I. i II. stupa - MO II. stup po stopi od 2,5% te - doprinos za zdravstveno osiguranje (ZO) po stopi od 7,5%. Osoba koja obavlja drugu djelatnost, a dohodak ili dobit utvrđuje temeljem poslovnih knjiga, sama je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Iznos godišnje osnovice i obveze doprinosa prema istoj utvrđuju se nakon isteka godine za koju se obveza odnosi, tj. nakon isteka 2020. Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu s danom podnošenja Obrasca DOH (godišnja prijava poreza na dohodak) ili s danom podnošenja Obrasca PD (godišnja prijava poreza na dobit).

Paušalni dohodak

Godišnji paušalni dohodak je osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku. Za djelatnost obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti paušalni dohodak može biti: - 12.750,00 kn ako je obveznik u 2020. ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn - 17.250,00 kn ako je obveznik u 2020. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kn do 115.000,00 kn - 22.425,00 kn ako je obveznik u 2020. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kn do 149.500,00 kn - 34.500,00 kn ako je obveznik u 2020. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kn do 230.000,00 kn - 45.000,00 kn ako je obveznik u 2020. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kn do 300.000,00 kn. Ako je razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u 2020. godini, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u 2020. godini. U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti ne uzima se razdoblje u kojem je obveznik privremeno obustavio obavljanje druge djelatnosti sukladno propisu o obrtu.

Prema paušalnom dohotku (godišnjoj osnovici) obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to: - MO I. stup po stopi od 10% odnosno 7,5% ako je osiguranik MO I. i II. stupa - MO II. stup po stopi od 2,5% te - doprinos za ZO po stopi od 7,5%.

Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku, a tu obvezu utvrđenu rješenjem Porezna uprava evidentira na poreznom broju obveznika (dužnika) s danom dospijeća za uplatu. Bitno je znati da se navedeno rješenje Porezne uprave donosi za kalendarsku godinu (obračunsko razdoblje) za koju postoji obveza doprinosa tj. za 2020., a tako utvrđena obveza doprinosa je konačna obveza.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag