U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Dopune Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi OPZ-a". Autorica članka je Lidija Malčević.

Uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, dopunjene su odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16 – 42/20)  i pratećeg Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 43/20). Prvi krug mjera uveden je tijekom ožujka, a u travnju je u drugom krugu proširen obuhvat tih mjera. Odredbama čl. 107.a OPZ-a je propisano kako „posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Ako te posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima se može odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata. U članku su detaljno pojašnjene nove mjere podmirenja i/ili otpisa dospjelih poreznih obveza u posebnim okolnostima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: Opći porezni zakon (OPZ) Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona „posebne okolnosti“ Poslovne knjige dospjela porezna obveza PDV-a podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza mjere plaćanja poreza u uvjetima posebnih okolnosti odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza obročna otplata odgođenih poreznih obveza oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza rokovi podnošenja poreznih prijava i izvješća plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu upravni ugovor u posebnim okolnostima ovršni postupak za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Natrag