Vrijednosni kuponi – kada se plaća PDV?

U poslovnoj praksi često se koriste različiti oblici vrijednosnih kupona, a najčešće se radi o prepaid telekomunikacijskim karticama, poklon karticama i bonovima za popust pri kupovini dobara ili usluga. Međutim, od 1.1.2019. propisima o PDV-u je propisano što se (ne) smatra vrijednosnim kuponom, te kada nastaje obveza PDV-a kod prodaje takvih instrumenata, ovisno o njihovoj vrsti.

Od 1. siječnja 2019. primjenjuju se odredbe Zakona o PDV-u (čl. 11.a, 11.b i 11.c te čl. 33. st. 11.) koje se odnose na oporezivanje vrijednosnih kupona. „Vrijednosni kupon“ u smislu Zakona o PDV-u je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga i kada su dobra ili usluge koji se isporučuju ili identitet njihovih potencijalnih isporučitelja naznačeni ili na samom instrumentu ili u povezanoj dokumentaciji, uključujući i uvjete uporabe takvog instrumenta. Dakle, radi se o instrumentu koji se može zamijeniti za dobra ili usluge. Obračun PDV-a kod transakcija povezanih s vrijednosnim kuponima ovisi o specifičnim karakteristikama vrijednosnog kupona, pa se stoga razlikuju dvije vrste vrijednosnih kupona - jednonamjenski vrijednosni kuponi i višenamjenski vrijednosni kuponi. Razlika između jednonamjenskog (iskoristiv za određena dobra ili usluge) i višenamjenskog vrijednosnog kupona (iskoristiv za različita dobra/usluge) je njihovoj namjeni, ali i u trenutku nastanka obveze PDV-a.

Vrste vrijednosnih kupona su:

1. jednonamjenski vrijednosni kupon,

2. višenamjenski vrijednosni kupon.

Jednonamjenski vrijednosni kuponi

Prema Zakonu o PDV-u, »jednonamjenski vrijednosni kupon« je vrijednosni kupon za koji su mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se vrijednosni kupon odnosi i PDV koji se mora platiti na ta dobra ili usluge poznati u vrijeme izdavanja vrijednosnog kupona.

Svaki prijenos jednonamjenskog vrijednosnog kupona koji obavlja porezni obveznik koji djeluje u svoje ime smatra se isporukom dobara ili usluga na koje se odnosi vrijednosni kupon. Stvarna predaja dobara ili stvarno obavljanje usluga u zamjenu za jednonamjenski vrijednosni kupon, koji je isporučitelj prihvatio kao naknadu ili dio naknade, ne smatraju se neovisnom transakcijom. Navedeno znači da  porezna obveza nastaje već kod izdavanja, odnosno prijenosa jednonamjenskog vrijednosnog kupona,  a stvarna isporuka dobara ili usluga u zamjenu za kupon ne podliježe oporezivanju PDV-om.

- Svaki prijenos jednonamjenskog vrijednosnog kupona koji obavlja obveznik PDV-a smatra se isporukom dobara ili usluga na koje se odnosi vrijednosni kupon.

- Oporezivi događaj i obveza PDV-a nastaje u trenutku prodaje kupona kupcu.

Kod jednonamjenskih vrijednosnih kupona PDV se obračunava na naknadu primljenu za jednonamjenski vrijednosni kupon i to pri svakoj prodaji jednonamjenskog vrijednosnog kupona.

Račun za prodaju jednonamjenskog kupona sadrži PDV. Kod višenamjenskog kupona PDV se obračunava kod stvarne isporuke dobara/usluga.

Višenamjenski vrijednosni kuponi

»Višenamjenski vrijednosni kupon« je vrijednosni kupon koji nije jednonamjenski vrijednosni kupon (čl. 11.a st. 2. toč. b) Zakona o PDV-u). Kao što sam naziv govori, radi se vrijednosnom kuponu kojeg imatelj može koristiti za više namjena, odnosno za različita dobra ili usluge, koje podliježu i različitim stopama PDV-a. Obzirom da u trenutku izdavanja takvog kupona nije poznato ni mjesto isporuke ni vrsta dobara/usluga koje se mogu iskoristiti, kod prodaje tih kupona se PDV ne obračunava.  

Kod višenamjenskih vrijednosnih kupona oporezivanju PDV-om podliježe samo stvarna predaja dobara ili stvarno obavljanje usluga u zamjenu za višenamjenski vrijednosni kupon koji je isporučitelj prihvatio kao naknadu ili dio naknade. Stoga kod višenamjenskog vrijednosnog kupona oporezivi događaj nastaje u trenutku zamjene višenamjenskog vrijednosnog kupona za dobra ili usluge, koji je isporučitelj prihvatio kao naknadu ili dio naknade odnosno u onom trenutku u kojem je kupac predao kupon isporučitelju dobra usluge. Svaki prethodni prijenos kupona nije predmet oporezivanja PDV-om.

Zakonom o PDV-u je navedeno kako se Pravilnikom propisuje oblik vrijednosnih kupona, te što se ne smatra vrijednosnim kuponima. Stoga je Pravilnikom pojašnjeno (čl. 32.a) da vrijednosni kuponi mogu biti u fizičkom ili elektroničkom obliku, te da se istima ne smatraju instrumenti koji imatelju daju pravo na popust pri kupnji dobara ili usluga, a koji ne uključuju pravo na primanje tih dobara ili usluga, te putne karte, ulaznice, poštanske marke i sl. Što se tiče prepaid bonova, u mišljenju Porezne uprave je navedeno sljedeće: „… sukladno Zakonu, odredbe o vrijednosnim kuponima odnose se samo na instrumente koji se u smislu Zakona smatraju vrijednosnim kuponima i koji se mogu zamijeniti za dobra ili usluge.  Stoga, prepaid bonovi načelno mogu biti vrijednosni kuponi ukoliko imaju značajke vrijednosnih kupona propisane odredbama članka 11.a Zakona te ako bi se radilo o instrumentu koji kupcu daje pravo na određena dobra ili usluge. Međutim, obzirom da je potrebno uzeti u obzir vrstu prava povezanog s vrijednosnim kuponom, ako prepaid bonovi ne daju pravo poreznom obvezniku da u zamjenu za isti dobiju određena dobra ili usluge, već kupac zamjenom istoga ostvaruje pravo na niz različitih isporuka plaćanjem odnosno posredstvom platnih usluga teleoperatera, mišljenja smo da se prepaid kartice u tom slučaju ne mogu smatrati vrijednosnim kuponima u smislu Zakona. 

Treba napomenuti da porezni obveznik, koji će obavljati isporuku vrijednosnih kupona, mora već kod izdavanja kupona sam odrediti radi li se o vrijednosnim kuponima u smislu Zakona o PDV-u, a zatim odrediti o kojoj vrsti vrijednosnog kupona je riječ kako bi se ispravno provelo oporezivanje PDV-om.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag