Uvjeti za mirovinu u 2019. i ostale izmjene od 1.1.2019.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 115/18) izmijenjeni su, pored ostalog, i uvjeti za odlazak u mirovinu. Tako je propisano da u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2027. osiguranik ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža s tim da se od 2028. do 2032. životna dob povećava za 4 mjeseca kao uvjet za starosnu mirovinu. To znači da od 1.1.2033. pravo na starosnu mirovinu stječu osobe s navršenih 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Međutim, za žene je i nadalje propisano prijelazno razdoblje tako da one ostvaruju pravo na starosnu mirovinu prema čl. 180. ZOMO-a i to sa ispunjenim sljedećim uvjetima:

Godina

Godine života

Mirov. staž

2019.

62 i 4 mj.

15

2020.

62 i 8 mj.

15

2021.

63

15

2022.

63 i 4 mj.

15

2023.

63 i 8 mj.

15

2024.

64

15

2025.

64 i 4 mj.

15

2026.

64 i 8 mj.

15

 

Zakonom (čl. 32.a) je propisano i dodavanje razdoblja od 6 mjeseci roditelju – majci ili posvojiteljici za svako rođeno dijete pri čemu ističemo da osoba mora imati zadovoljene uvjete propisane ZOMO-om za ostvarivanje prava na mirovinu (prijevremenu ili starosnu), a navedeno se razdoblje dodaje isključivo za izračun mirovine. Ako je umjesto roditelja ili posvojiteljice dodatni rodiljni  dopust koristio roditelj – otac ili posvojitelj djeteta, dodani staž od 6 mjeseci dodat će se u ukupni mirovinski staž ocu ako je koristio pretežni dio dodatnog rodiljnog dopusta. ZOMO-om nije propisana dob djeteta kao uvjet za korištenja navedenog uvećanja staža.

O navedenom, kao i o uvjetima za starosnu mirovinu temeljem dugogodišnjeg osiguranja, prijevremenu starosnu mirovinu, propisanim umanjenjima za raniji odlazak u mirovinu ali  i povećanju za duži ostanak na radu te novinama za osobe u II. stupu osiguranja detaljno možete pročitati u članku Ljiljane Marušić: Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju objavljen u TEB-ovom časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 12/18. (rubrika: Mirovinsko osiguranje).

Svi pretplatnici na internet izdanje našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" ovaj članak mogu preuzeti na slijedećoj poveznici: FIP br. 12/18.

 

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati!

Natrag