Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa

Nakon što je za obavljenu isporuku dobara ili usluga izdan račun, nerijetko dolazi do naknadnog odobravanja popusta, cassa sconta i sl. ili storniranja cijelog računa u slučaju povrata robe ili potrebe ispravljanja pogrešno izdanog računa. U tim slučajevima isporučitelj - obveznik PDV-a može smanjiti poreznu osnovicu odnosno obvezu PDV-a samo uz ispunjenje određenih uvjeta. Postupak umanjenja odnosno storniranja računa, te naknadnog umanjenja porezne obveze ovisi je li račun za isporučenu robu ili obavljenu uslugu izdan poreznom obvezniku, te je li isti odbio pretporez ili ne,  ili osobi koja nije porezni obveznik.

Umanjenje računa izdanog poreznom obvezniku

U situaciji kada se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Oblik i sadržaj izjave nije propisan, a ista mora sadržavati iznos pretporeza koji se ispravlja, po kojem računu i datum odnosno porezno razdoblje u kojem je kupac ispravio pretporez.

Navedeno se primjenjuje neovisno izdaje li se i dostavljanja račun poštom, kao elektronički račun ili e-račun.

Umanjenje računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza

Kada je račun ispostavljen poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza (neprofitnoj organizaciji, ustanovi, malom poreznom obvezniku), porezni obveznik prodavatelj može umanjiti poreznu osnovicu zbog različitih vrsta popusta, povrata robe ili sl. pod uvjetom da primi izjavu da primatelj nema pravo na odbitak pretporeza i dokaz o povratu dijela prodajne cijene. Kao dokaz da je kupcu vraćen novac može biti izvadak sa žiro računa, isplatnica, izjava kupca na odobrenju/storno računu da je primio povrat novca ili dr. isprava. Navedeno postupanje primjenjuje neovisno radi li se o računu u papirnatom ili računu u elektroničkom obliku odnosno e-računu.

Umanjenje (storno) računa izdanog krajnjem potrošaču

Kada je do povrata robe došlo od strane kupca - krajnjeg potrošača (građanina), porezni obveznik prodavatelj može smanjiti poreznu osnovicu temeljem storno računa ili dijela računa ako raspolaže odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene (isplatnica, izjava kupca na storno računu da je primio povrat novca za vraćene proizvode, potvrda o odobrenju kartice kupca u slučaju naplate karticom ili sl. isprava). Porezna osnovica, odnosno obveza PDV-a može se umanjiti u razdoblju oporezivanja u kojem je obavljen povrat prodajne cijene kupcu.

Ukoliko se radi o povratu po fiskaliziranom računu (računu za koji je porezni obveznik u trenutku prodaje robe proveo postupak fiskalizacije izdavanja računa, jer je isti naplaćen sredstvom koje se u smislu propisa o fiskalizaciji smatra gotovinom), tada je u trenutku povrata novca i storno račun (račun izdan s negativnim predznakom, tj. minusom) potrebno fiskalizirati.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag