Rad kod dva ili više poslodavaca – izjave za isplatu neoporezivih primitaka

Izmjenama  i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19) propisana je mogućnost isplate nekoliko novih neoporezivih primitaka, počevši od 1. rujna 2019., i to: naknade za prehranu (paušalno ili temeljem vjerodostojne dokumentacije), smještaj (temeljem računa koji glasi na poslodavca ili ugovora o najmu koji sklapa sam radnik), naknade troškova redovne skrbi djece predškolske dobi te naknade za ugostiteljske i turističke usluge za odmor radnika.

 Međutim, pri njihovoj isplati isplatitelj mora voditi računa radi li radnik kod dva ili više poslodavaca odnosno je li tokom godine radio kod nekog drugog poslodavca. Ako je odgovor potvrdan, tada mora voditi računa da od radnika zatraži odgovarajuću pismenu izjavu temeljem koje će utvrditi je li radnik kod bivšeg odnosno drugog poslodavca već ostvario isplatu za neki od navedenih neoporezivih primitaka. Ako mu je drugi poslodavac isplatio određeni iznos, tada drugi poslodavac može neoporezivo isplatiti samo razliku do iznosa propisanog Pravilnikom.

U nastavku dajemo pregled primitaka za koje isplatitelj mora zatražiti izjavu. Ističemo da je za točnost podataka odgovoran isključivo radnik.

Neoporezivi primici za koje radnici moraju dostaviti izjave ako rade kod dva ili više poslodavaca/ako je radio kod drugog poslodavca

Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji bi se primjenjivao od 1.1.2020. (koji se nalazi na stranicama e savjetovanja) predlaže se da Porezna uprava može poslodavcima i isplatiteljima plaće omogućiti, putem sustava ePorezna, a temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca i isplatitelja plaće do određenog godišnjeg iznosa u poreznom razdoblju.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag