Po kojem datumu prijaviti isporuku u PDV prijavi?

U praksi često dolazi do nedoumica u svezi odabira razdoblja u kojem će se određena obavljena ili primljena isporuka dobara ili usluga prijaviti u PDV knjigama i prijavama, odnosno primjenjuje li se kao referentan datum računa ili datum obavljene isporuke?

Obvezni elementi računa propisani su Zakonom o PDV-u, a između ostaloga to su i datum računa te datum isporuke, ako se on razlikuje od datuma računa. Radi činjenice da će se u velikom broju slučajeva u praksi ta dva datuma razlikovati, potrebno je utvrditi što ti datumi zapravo znače. Prema tome, datum računa je datum na koji je račun ispisan (kreiran) iz informacijskog sustava isporučitelja, dok je datum isporuke datum na koji je obavljena isporuka.

Radi činjenice da se podaci  u PDV knjige i prijave unose isključivo prema datumu nastanka oporezivog događaja, a oporezivim događajem smatra se trenutak u kojem su obavljene isporuke dobara ili usluga, nije teško doći do odgovora na postavljeno pitanje.

Stoga, obavljene ili primljene isporuke u PDV knjigama i prijavama  evidentiraju se isključivo prema datumu isporuke, a ne prema datumu računa.

Imate li pitanja u svezi praktične primjene Zakona o PDV-u i PDV Direktive?

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag