Osiguranje od nezgode/ozljede na radu

Sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom, odnosno ugovora o životnom osiguranju osim obveznih zdravstvenih, mirovinskih i socijalnih osiguranja smatra se poslovima osiguranja.

Po propisima o dohotku plaćom se smatraju svi primici koje poslodavac isplaćuje u novcu ili daje u naravi radniku po osnovi radnog odnosa prema propisima koji uređuju radni odnos, uključivo i premije osiguranja koje plaća za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa i osiguranja njihove imovine.

Osiguranje od nezgode/ozljede na radu spada u neživotna osiguranja. Ako kao poslodavac osiguravate svoje radnike od nezgode tada se uplaćena premija osiguranja ne smatra plaćom tih radnika (ne podliježe oporezivanju). Po propisima o oporezivanju porezom na dobit, uplaćeni iznos premije osiguranja smatra se porezno priznatim rashodom poslodavca kod utvrđivanja dobiti.

 

Imate li dodatnih pitanja u vezi poreznog tretmana troškova osiguranja?

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag