Naplaćivanje vrećica, izvješćivanje i plaćanje naknade

Trgovci i druge osobe koje nabavljaju vrećice da bi u njih pakirali prodane proizvode obvezni su plaćati naknadu za zbrinjavanje otpadne ambalaže, te potrošačima naplaćivati vrećice s debljinom stjenke do 50 mikrona.

Naplaćivanje vrećica

Sukladno odredbama čl. 14.a Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., 85/15 – 116/17; u nastavku: Pravilnik o  ambalaži), od 1. siječnja 2019., trgovac te svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja trgovačku djelatnost:

  • mora na prodajnom mjestu robe ili proizvoda potrošaču naplatiti lagane plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona, i to neovisno imaju li vrećice logo ili neku drugu reklamnu oznaku prodavatelja ili ne,
  • može potrošačima besplatno davati vrlo lagane plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona kada se te vrećice koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili kao primarna ambalaža za rasutu hranu u svrhu sprječavanja bacanja hrane. Ako se vrećice s debljinom stjenke manjom do 15 mikrona koriste za druge namjene moraju se naplaćivati. Na mjestima na kojima trgovac daje vrlo lagane plastične vrećice mora vidljivo istaknuti obavijest o štedljivom i racionalnom korištenju vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«,
  • ne mora naplaćivati vrećice s debljinom stjenke 50 i više mikrona

Potrošač, u smislu Pravilnika o ambalaži, je pravna ili fizička osoba koja radi krajnje potrošnje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara otpadnu ambalažu, uključujući i prodavatelja koji zbog daljnje prodaje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara skupnu ili transportnu otpadnu ambalažu. To znači da je trgovac obvezan naplaćivati vrećice odnosno istaknuti obavijest o njihovom štedljivom korištenju sukladno čl. 14.a Pravilnika o ambalaži, neovisno isporučuje li proizvode pakirane u lagane plastične vrećice  krajnjim potrošačima - građanima ili kupcima pravnim i fizičkim osobama.

Pravilnik o ambalaži ne propisuje cijenu po kojoj trgovac mora naplaćivati vrećice. Dakle, cijena po kojoj će trgovac naplaćivati vrećicu prepuštena je njemu na volju.

Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom

Trgovci i proizvođači, tj. sve pravne i fizičke osobe-obrtnici koje na profesionalnoj osnovi proizvode, prerađuju, prodaju, unose iz druge države članice EU ili uvoze, odnosno stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu obvezni su, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Pravilniku o ambalaži, plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom u svrhu pokrivanja troškova i obrade otpadne ambalaže, te izvještavati o količini i vrsti ambalaže stavljene na tržište.

Kako se, u smislu Pravilnika o ambalaži, i vrećice smatraju ambalažom, trgovci i druge osobe koje nabavljaju vrećice i u njih pakiraju svoje proizvode (robu) prilikom isporuke potrošačima, obvezni su plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom, te izvještavati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: Fond) o vrsti i količini vrećica stavljenih na tržište RH (tj. nabavljenih za pakiranje proizvoda prodanih u RH). Ova obveza odnosi se na sve prodavatelje, neovisno naplaćuju li vrećice ili ne, kao i na sve vrste vrećica.

Izvješće se dostavlja na obrascu AO10 do 10. u mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje do 1.3. tekuće godine za prethodnu godinu na email adresu Fonda: naknade@fzoeu.hr..

Godišnje izvješće o nabavljenim vrećicama u 2018. godini na obrascu AO10 treba dostaviti Fondu do 1.3.2019.

Naknada gospodarenja plaća se temeljem rješenja Fonda.

Detaljnije o temi:


Natrag