Na kojem dokumentu mora pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“?

Posljednje izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donijele su, između ostalog,  uvođenje obveze isticanja obavijesti na pratećem dokumentu, koji se izdaje prije računa kod obveznika koji provode postupak fiskalizacije izdavanja računa. Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije, koji je u obvezi provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome mora vidno pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

Dakle, novom odredbom čl. 27.a Zakona o fiskalizaciji propisuje se da na dokumentu na kojem se navode podaci o plaćanju, a kojeg obveznik fiskalizacije izdaje prije izdavanja računa, mora vidno pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.  Kada obveznici fiskalizacije iz bilo kojeg poslovnog razloga izdaju dokumente (potvrde, priznanice, ponude i sl.) prije samog izdavanja računa kupcu, moraju na takvim dokumentima navesti napomenu „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. Bitno je naglasiti da se navedena odredba odnosi na obveznike fiskalizacije koji ostvaruju promet gotovinom, te provode postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Na dokumentu na kojem se navode podaci o plaćanju, kojeg obveznik fiskalizacije izdaje prije izdavanja računa (ponuda i sl.), mora pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

Kada poduzetnici daju ponude (i slične isprave), na kojima navode podatke o plaćanju, a naplata se obavlja putem transakcijskog računa, nisu u obvezi isticati ovu napomenu, obzirom da izdaju račun koji neće fiskalizirati. Međutim, spomenutu napomenu obveznici fiskalizacije također trebaju staviti i na poslovne isprave za koje se u trenutku izdavanja ne zna na koji će način naplata biti obavljena.

Razlog propisivanja ovakve odredbe je da se građanima olakša raspoznavanje računa izdanog u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji od ostalih dokumenata („obavijesti“, „informacija o računu“ i sl.), koji se u postupku prodaje roba ili usluga izdaju prije samog izdavanja računa.

Navedena odredba se primjenjuje od 1.1.2019., te treba napomenuti kako je za prekršitelje zapriječena novčana kazna i to od 30.000,00 do 500.000,00 kn za pravnu osobu, od 5.000,00 do 50.000,00 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te 30.000,00 do 300.000,00 kn za fizičku osobu obrtnika.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag