Mjesto stjecanja dobara unutar EU

Prilikom stjecanja dobara unutar EU-a jedna od ključnih stvari je određivanje mjesto samog stjecanja dobara kako bi se odredilo mjesto (država) u kojoj je porezni obveznik dužan platiti (obračunati) PDV.

Mjestom stjecanja dobara unutar EU-a smatra se mjesto gdje završava otprema ili prijevoz dobara stjecatelju (čl. 27. st. 1. Zakona o PDV-u).

Prema tome, ako tuzemni porezni obveznik obavlja isporuku dobara poreznom obvezniku iz neke druge države članice te ako se ta dobra otpremaju u tu drugu državu članicu, mjestom stjecanja dobara smatra se ta druga država članica odnosno država u kojoj završava otprema ili prijevoz predmetnih dobara. U takvim situacijama tuzemni porezni obveznik ima pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 41. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u, dok porezni obveznik primatelj dobara u svojoj državi članici obračunava PDV na stjecanje dobara unutar EU-a.

Ista analogija primjenjuje se i u obrnutom slučaju. Ako porezni obveznik iz druge države članice obavlja isporuku dobara tuzemnom poreznom obvezniku, a dobra se prevoze (otpremaju) iz te druge države članice u tuzemstvo, mjestom stjecanja dobara smatra se tuzemstvo odnosno država u kojoj završava otprema ili prijevoz predmetnih dobara. U takvim situacijama tuzemni porezni obveznik obavlja oporezivo stjecanje dobara unutar EU-a te je dužan platiti (obračunati) dužni iznos tuzemnog PDV-a, ali ostvaruje i pravo na odbitak pretporeza ako su ispunjeni svi propisani uvjeti.

Dva prethodno opisana slučaja su nekako i najčešća u praksi, te ne bi trebala stvarati probleme poreznim obveznicima u svezi ispravnog utvrđivanja mjesta stjecanja dobara unutar EU-a.

No, kako postupiti kada tuzemni porezni obveznik obavlja oporezivo stjecanje dobara na području neke druge države članice?

Na primjer, tuzemni porezni obveznik nabavlja robu od poljskog poreznog obveznika koji predmetnu robu tuzemnom poreznom obvezniku isporučuje u Sloveniju.

U takvom slučaju, mjestom stjecanja dobara za tuzemnog poreznog obveznika, prema odredbama čl. 27. st. 1. Zakona o PDV-u, smatra se Slovenija u kojoj završava otprema ili prijevoz dobara. Prema tome, tuzemni porezni obveznik trebao bi se registrirati za potrebe PDV-a te obračunati i prijaviti PDV na stjecanje prema lokalnim (slovenskim) pravilima.

U ovakvim situacijama, tuzemni porezni obveznici moraju voditi računa i o odredbi čl. 27. st. 2. Zakona o PDV-u. Naime prema odredbama čl. 27. st. 2. Zakona o PDV-u, neovisno o odredbi čl. 27. st. 1. Zakona o PDV-u, mjestom stjecanja dobara unutar EU-a smatra se područje države članice koja je stjecatelju izdala PDV identifikacijski broj pod kojim je stjecatelj stekao ta dobra, osim ako stjecatelj dokaže da je na stečena dobra PDV bio obračunan u državi članici u kojoj završava otprema ili prijevoz dobara - u našem slučaju u Sloveniji.

Prema tome, ako tuzemni porezni obveznik u trenutku stjecanja dobara na području Slovenije ne bi bio registriran za potrebe PDV-a u Sloveniji, mjestom stjecanja dobara smatrala bi se Hrvatska te bi tuzemni porezni obveznik bio dužan predmetno stjecanje dobara prijaviti u tuzemstvu, odnosno podnijeti tuzemne obrasce PDV i PDV-S.

Prema odredbama čl. 27. st. 3. Zakona o PDV-u, u trenutku kada tuzemni porezni obveznik hrvatskim poreznim vlastima dokaže da je PDV na stjecanje obračunao u Sloveniji, ima pravo na umanjenje porezne osnovice u tuzemstvu.

Vjerujemo da bi poneki tuzemni porezni obveznik u predmetnom slučaju mogao donijeti odluku o izbjegavanju postupka registracije za potrebe PDV-a u Sloveniji i prijavljivanju predmetnog stjecanja isključivo u Hrvatskoj. Navedeno bi se smatralo protuzakonitim postupanjem te bi najvjerojatnije rezultiralo prekršajnom kaznom slovenskih mjerodavnih tijela, kao i ukidanjem hrvatskog PDV identifikacijskog broja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag