Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun?

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 86., za isplate primitaka fizičkim osobama, kako onih oporezivih tako i neoporezivih, načelno je propisana obveza isplate na njihov žiroračun  kod banke, uz mogućnost određenih iznimki. Iznimke od navedene obveze, odnosno vrste primitaka koje se mogu isplatiti na tekući račun,  te onih za koje je dopuštena i isplata u gotovom novcu, propisani su čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak.

Što se tiče neoporezivih naknada, nagrada, potpora i sl., za većinu takvih primitaka dopuštena je isplata i u gotovom novcu, međutim za pojedine je ipak propisana obveza isplate na tekući račun.

Neoporezivi primici radnika koje su isplatitelji obvezni isplatiti na njihov tekući račun, i koji se stoga ne mogu isplatiti u gotovini su sljedeći:

  • novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) – do 5.000,00 kn godišnje;
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje;
  • naknade za troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, u slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj (kopije ugovora ili računa dostavljene poslodavcu) - do visine stvarnih izdataka;
  • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka.

Napominjemo da se navedeni iznosi odnose na ukupan neoporezivi godišnji iznos pojedine naknade po radniku od strane svih poslodavaca. Stoga, ako  radnik ima zasnovan radni odnos s više poslodavaca istovremeno ili je tijekom godine mijenjao poslodavce, obvezan je prije isplate primitaka svakom poslodavcu dati pisanu izjavu u kojoj će navesti je kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario određenu isplatu za to razdoblje i u kojem iznosu.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici) navedene neoporezive naknade  mogu, osim za svoje radnike,  isplaćivati i za sebe osobno, i to će im biti porezno priznati izdatak.

Napominjemo i da navedeni neoporezivi primici, prema sada važećem Ovršnom zakonu,  nisu izuzeti od ovrhe, te se isplaćuju na redovni tekući račun. U zakonskoj proceduri je i donošenje novog Ovršnog zakona, prema prijedlogu kojega bi se proširio opseg izuzeća od ovrhe, te je nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu moguće da će i neki od navedenih primitaka biti izuzeti od ovrhe.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag