Kako pomoći radnicima vezano uz zdravstvene potrebe?

Kako bi se radnicima, ali i svim ostalim građanima, pomoglo pri kupnji lijekova, ortopedskih pomagala ili plaćanju zdravstvenih usluga, zakonodavac je takva darovanja ubrojio u primitke koji se ne smatraju dohotkom (čl. 8. Zakona o porezu na dohodak). Pritom su za poslodavca propisani određeni uvjeti, i to:

  • da zdravstvene usluge nisu podmirene osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe primatelja darovanja,
  • da su novčana sredstva isplaćena na žiroračun primatelja darovanja (fizičke osobe) ili na žiroračun zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu,
  • da primatelj i davatelj darovanja posjeduju vjerodostojne isprave.

Osim toga, davatelj darovanja je obvezan voditi evidenciju o danim darovanjima koja obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: datum isplate odnosno davanja (ako je u naravi), ime i prezime primatelja te njegov OIB, način isplate (ŽR primatelja ili ustanove) te iznos.

Detaljnije o mogućnostima darovanja te zakonskim uvjetima  u članku I. Uljanić Škreblin i S. Bartolec: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe, „Financije, pravo i porezi“ br. 7/17.

Natrag