Kada nastaje obveza PDV-a temeljem unaprijed ispostavljenih računa?

U praksi se ponekad javljaju pitanja u svezi nastanka obveze PDV-a u situacijama kada se računi ispostavljaju prije nego je isporuka uopće i obavljena. Na primjer, porezni obveznik za uslugu najma poslovnog prostora ispostavi račun unaprijed za slijedećih 12 mjeseci. Kada je porezni obveznik dužan obračunati i platiti PDV koji iskazuje na računu?

Prema odredbama čl. 29. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 106/18; u nastavku: Zakon), oporezivi događaj je događaj na temelju kojeg su ispunjeni pravni uvjeti potrebni za nastanak obveze obračuna PDV-a.

Prema odredbama čl. 30. st. 1. Zakona, oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nestaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene.

Prema odredbama čl. 79. st. 11. Zakona, ako netko na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV, iako za to nije ovlašten ili izda račun iako dobra nisu isporučena ili usluge nisu obavljene, duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi račun izdan primatelju na način propisan za ispravak porezne osnovice u skladu s čl. 33. st. 7. ovoga Zakona.

Prema odredbama čl. 36. st. 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13 - 1/19; u nastavku: Pravilnik), ako je porezni obveznik izdao račun, a nije isporučio dobra ili obavio uslugu, ne nastaje obveza obračuna PDV-a ako izdani račun stornira. Ako račun nije storniran porezni obveznik koji ga je izdao obvezan je obračunani PDV platiti sukladno članku 79. stavku 11. Zakona.

Prema tome, razvidno je da u takvim  slučajevima oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku izdavanja računa. Stoga, porezni obveznik koji svoje račune ispostavlja prije nego obavi isporuke dobara ili usluga, pod uvjetom da PDV ne obračunava prema naplaćenim naknadama, obvezu za PDV po ispostavljenom računu treba prijaviti u Obrascu PDV za mjesec u kojem je račun i ispostavljen, a obvezu za taj PDV podmiriti najkasnije do zadnjeg dana slijedećeg mjeseca.

Treba napomenuti da tuzemni porezni obveznik koji takav račun prima, pod uvjetom da PDV ne obračunava prema naplaćenim naknadama, obračunani iznos PDV-a može odbiti kao pretporez tek u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio isporuku dobara ili usluga.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi oporezivanja PDV-om, ali i drugih poreznih i računovodstvenih pitanja, pretplatite se na TEB-ov časopis "Financije, pravo i porezi" te iskoristite pravo na neograničene telefonske savjete TEB-ovih savjetnika tijekom cijele godine svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Natrag