Isplata nagrade za radne rezultate

Od 1. prosinca 2018. godine poslodavcima je omogućeno da svoje radnike nagrade za radne rezultate u obliku novčane nagrade ili kao dodatak uz mjesečnu plaću, dodatnu plaću i sl. a da se pritom ta nagrada smatra neoporezivom. Iznos koji se može isplatiti bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa propisan je u iznosu od 5.000,00 kn godišnje (čl. 7. st. 2. red. br. 32. Pravilnika o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 10/17 – 1/19).  Pritom Pravilnikom nisu propisani nikakvi posebni uvjeti za isplatu nagrade, osim da se nagrada mora isplatiti na račun što znači da se ne može isplatiti u gotovini. Isto tako, za isplatu nagrade Pravilnikom nije kao uvjet propisano pozitivno poslovanje poduzetnika iz čega slijedi da poslodavac, ako nije definirao pozitivno poslovanje kao uvjet,  može isplatiti nagradu i u slučaju iskazivanja gubitka u poslovanju.

Kojim se radnicima može isplatiti i u kojem iznosu?

Budući Pravilnikom nisu propisani nikakvi kriteriji koje bi poslodavci trebali primjenjivati pri isplati navedene nagrade, proizlazi da se nagrada može isplatiti svim radnicima, odnosno onim radnicima za koje poslodavac donese odgovarajuću odluku.

To znači da se nagrada može isplatiti radnicima koji imaju sklopljen ugovor o radu s poslodavcem i:

  • koji rade,
  • koji su na godišnjem odmoru,
  • koji su na bolovanju,
  • koji koriste pravo na rodiljni/roditeljski dopust i dr.

Dakle, korištenje nekoga od prava propisanih posebnim propisima (o zdravstvenom, mirovinskom osiguranju ili nekog drugog propisa) od strane radnika nije, prema Pravilniku, prepreka za isplatu nagrade. Međutim, poslodavac može svojom odlukom ograničiti isplatu nagrade samo na radnike koji rade npr. cijelu tekuću godinu, koji su koristili neko od propisanih prava najviše pola kalendarske godine i sl. Pritom, poslodavac može autonomno odlučiti hoće li isplatiti svim radnicima ili samo nekim od njih pri čemu visina isplate nagrade ne mora biti u jednakim iznosima. To znači da se nekim radnicima nagrada može isplatiti u punom neoporezivom iznosu – 5.000,00 kn, a nekim radnicima manje, ovisno o propisanim kriterijima.

Propisani iznos od 5.000,00 kn odnosi se na kalendarsku godinu što znači da se neisplaćeni iznos iz jedne godine ne može isplatiti kao neoporezivi iznos u sljedećoj godini za prethodnu godinu (npr. u 2019. se ne može isplatiti neoporezivi iznos od 5.000,00 kn za 2018. i 5.000,00 kn neoporezive nagrade za 2019.).

Rad kod dva poslodavca

Ako radnik radi  istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, prije isplate nagrade radnik je obvezan svakom od poslodavaca podnijeti pisanu izjavu u kojoj treba navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak. Ako je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju tada se neoporezivo može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa od 5.000,00 kn.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag