Isplaćujete dividendu? Ne zaboravite porez i JOPPD!

Primiče se vrijeme utvrđivanja rezultata za prethodnu godinu, održavanja skupština i donošenja odluka, pored ostalog, i o raspodjeli dobiti. Svi su isplatitelji dividendi, ali i udjela u dobiti, osim izuzetaka propisanih Zakonom o porezu na dohodak, pri isplati obvezni obračunati porez na dohodak po stopi od 12% uvećano za ev. prirez porezu.

Primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (u nastavku: dividende) smatraju se dohotkom od kapitala (čl. 69. Zakona), kao i svi drugi istovjetni primici koji se smatraju raspodjelom dobiti.

I nadalje se primjenjuje odredba Zakona (čl. 94. st. 2.) kojom je propisano da su oslobođene oporezivanja dividende ako se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29.2.2012., osim dividendi ostvarenih u razdoblju od 1.1.2001. do 31.12.2004. Dakle, sve dividende isplaćene iz dobiti ostvarene 2012. i nadalje oporezuju se porezom na dohodak.

Isplatitelj je obvezan za oporezive dividende podnijeti Obrazac JOPPD na dan isplate/sljedeći radni dan, a za neoporezive isplate do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama.

Ako su dividende i udjeli u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva ne obračunava se porez na dohodak (čl. 69. st. 2. Zakona), ali se i takva isplata mora iskazati u Obrascu JOPPD s tim da se pod 15.1. upisuje oznaka 34 - Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.

Dohodak od kapitala ne utvrđuje se niti po osnovi dividendi i udjela u dobiti ako su ostvareni od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te su namijenjeni i dijele se članovima tog fonda.

Detaljnije o oporezivanju te iskazivanju isplaćenih dividendi i udjela u dobiti vidjeti u članku:

 

Natrag