Nove obveze za iznajmljivače

Dana 17.11.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18; u nastavku: Zakon, ZUD'18), a najznačajnije novine i izmjene odnose se na iznajmljivače i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u nastavku: OPG).

Obveza objavljivanja PDV ID broja

Iznajmljivači koji oglašavaju i reklamiraju, tj. prodaju svoje smještajne kapacitete posredstvom turističkih agencija i/ili online platforma sa sjedištem u EU, obvezni su prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz EU, istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj. Obveza isticanja PDV ID broja odnosi se na sve iznajmljivače, paušaliste i one koji porez plaćaju temeljem poslovnih knjiga (neovisno jesu li ili ne obveznici PDV-a), koji primaju račune i plaćaju naknade Booking.com i drugim online platformama i turističkim agencijama iz EU.

Ograničenja u pružanju usluga prehrane

Izmjenama Zakona, iznajmljivačima se ukida mogućnost pružanja usluga polupansiona i punog pansiona. Iznajmljivači koji pružaju gostima usluge smještaja mogu istima pružati samo usluge doručka. Iznajmljivači koji temeljem rješenja nadležnog ureda pružaju usluge polupansiona i punog pansiona, obvezni su prestati pružati usluge polupansiona/ pansiona u roku od godine dana (tj. do 17.11.2019).

Iznimno, u slučaju ako u krugu od 15 km cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i usluživanje jela, iznajmljivač koji pruža gostima usluge smještaja može gostima osim doručka pružati i usluge polupansiona i/ili punog pansiona.

Usklađivanje uvjeta za kategorizaciju objekta

Iznajmljivači koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ZUD-a i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 9/16 - 69/17), u roku od:

  • dvije godine od stupanja na snagu ZUD-a'18, odnosno do 17.11.2020., ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.,
  • tri godine od stupanja na snagu ZUD-a'18, odnosno do 17.11.2021., ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.,
  • četiri godine od stupanja na snagu ZUD-a'18, odnosno do 17.11.2022., ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja, moći će nastaviti pružati ugostiteljske usluge, ali neće imati pravo na objektu i u promidžbenim materijalima isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice).

Ostale novine

ZUD-om'18 propisane su i druge novine za iznajmljivače. Tako je iznajmljivačima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (a i OPG-ima) dana mogućnost da pružaju usluge smještaja i u objektima za robinzonski smještaj, predviđeno dodjeljivanje posebnog standarda za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (i na OPG-u). Vrste posebnih standarda, uvjete i elemente koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda propisat će ministar turizma Pravilnikom.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP 12/18, D. Marečić, str. 261

Natrag