Zaposleni umirovljenici i korištenje osobnog  odbitka

Umirovljenici u pravilu osobni odbitak koriste pri isplati mirovine, a temeljem porezne kartice koju Porezna uprava elektroničkim putem dostavlja HZMO-u po službenoj dužnosti.

Međutim, umirovljenici koji su nastavili raditi do polovice radnog vremena i stoga ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada i kod drugih isplatitelja, trebali bi razmotriti gdje im je isplativije koristiti osobni odbitak, a moguće je da osobni odbitak u određenom postotku koriste i pri isplati mirovine i pri isplati plaće.

Naime, prema odredbama novog  Zakona o porezu na dohodak, na snazi od 1. siječnja 2017., umirovljenicima se po osnovi ostvarenog  dohotka od mirovine obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50%. Odnosno, umanjenje poreza i prireza za 50% primjenjuje se samo kod isplate mirovine, a ne i kod isplate plaće kod poslodavca kod kojeg rade do polovice radnog vremena.

Stoga, budući se kod isplate mirovine porez i prirez umanjuje za 50%, a kod isplate plaće ne, umirovljenicima koji su nastavili raditi biti će pogodnije da osobni odbitak koriste kod isplate plaće. Navedeno obrazlažemo na primjeru u nastavku, pri čemu je pretpostavka da osoba ostvaruje 5.000,00 kn mirovine i 5.000,00 kn plaće, koristi osnovni osobni odbitak i živi u mjestu bez prireza.

1)      Osobni odbitak se koristi pri isplati mirovine

R.br.

Opis

Mirovina

Plaća

1.

Iznos primitka

5.000,00

5.000,00

2.

Doprinos za MO – 20%

-

1.000,00

3.

Dohodak

5.000,00

4.000,00

4.

Osobni odbitak

3.800,00

-

5.

Porezna osnovica

1.200,00

4.000,00

6.

Porez 24%

288,00

960,00

7.

Umanjenje 50% poreza

144,00

-

8.

Ukupno porez (1.104,00 kn)

144,00

960,00

 9.

Neto isplata (7.896,00 kn)

4.856,00

3.040,00

1)      Osobni odbitak se koristi pri isplati plaće

R.br.

Opis

Mirovina

Plaća

1.

Iznos primitka

5.000,00

5.000,00

2.

Doprinos za MO – 20%

-

1.000,00

3.

Dohodak

5.000,00

4.000,00

4.

Osobni odbitak

-

3.800,00

5.

Porezna osnovica

5.000,00

200,00

6.

Porez 24%

1.200,00

48,00

7.

Umanjenje 50% poreza

600,00

-

8.

Ukupno porez (648,00 kn)

600,00

48,00

9.

Neto isplata (8.352,00 kn)

4.400,00

3.952,00

Dakle, prema navedenom primjeru, ako se osobni odbitak koristi pri isplati mirovine, porez će se ukupno platiti u iznosu od 1.104,00 kn, a ako se koristi pri isplati plaće u iznosu od 648,00 kn. Stoga će i ukupna neto isplata u prvom slučaju iznositi 7.896,00 kn, a u drugom 8.352,00 kn, odnosno 456,00 kn više ako se osobni odbitak koristi pri isplati plaće.

U slučaju da se osobni odbitak ne može u cijelosti iskoristiti kod isplate plaće jer je dohodak manji od osobnog odbitka, umirovljenik može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka na poreznoj kartici te dio osobnog odbitka koristiti pri isplati plaće a dio kod isplate mirovine.

Naime, prema novom Pravilniku o porezu na dohodak, osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više isplatitelja mogu zatražiti raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima u postotku koji sami zatraže. Prema zahtjevu poreznog obveznika, Porezna uprava će u tom slučaju na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka  te izdati novu poreznu karticu i duplikat(e) porezne kartice na osnovu kojih će svaki isplatitelj za poreznog obveznika koristiti osobni odbitak do utvrđenog postotka za tog isplatitelja. Tako, primjerice, da umirovljenik kod poslodavca ostvaruje plaću u iznosu od 3.000,00 kn, odnosno dohodak u iznosu od 2.400,00 kn, može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka na način da kod poslodavca koristi 63,16% osobnog odbitka, odnosno 2.400,00 kn, a preostali  postotak osobnog odbitka koristi pri isplati mirovine.

Natrag