Stjecanje gratis uzoraka unutar EU

Piše: Domagoj Zaloker

 

Isporuku uzoraka pojedinih dobara možemo definirati kao isporuku primjerenih količina dobara (npr. nekoliko komada) koja služe potencijalnim kupcima da donesu odluku o njihovoj kupovini.

Kada tuzemni porezni obveznici primaju uzorke dobara od poreznih obveznika iz drugih država članica EU-a, postavljaju se pitanja u vezi obračuna PDV-a na takva stjecanja dobara i izvještavanja takvih prometa za potrebe INTRASTAT izvještavanja.

 

 

 

Obveza obračuna PDV-a?

 

Načelno, prema odredbama Zakona o PDV-u, predmet oporezivanja PDV-om je, između ostaloga, i stjecanje dobara unutar EU-a koje u tuzemstvu obavi uz naknadu porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik.

Stjecanje dobara unutar EU-a definirano je Zakonom o PDV-u kao stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.

 

Stjecanja gratis uzoraka iz drugih država članica EU ne izvještavaju se u prijavama PDV-a niti u INTRASTAT izvještaju!

 

Stoga, uvažavajući prethodno navedeno, kako bi predmetna stjecanja dobara koja porezni obveznik iz druge države članice EU isporučuje tuzemnom poreznom obvezniku bila oporeziva PDV-om, moraju biti ispunjeni svi slijedeći uvjeti:

  1. stjecatelj je tuzemni porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ili porezni obveznik koji nije upisan u registar obveznika PDV-a, ali ima dodijeljen PDV identifikacijski broj (prešao je tzv. prag stjecanja);
  2. isporučitelj je porezni obveznik iz druge države članice koji nije oslobođen plaćanja PDV-a u svojoj državi članici kao tzv. mali porezni obveznik;
  3. dobra su otpremljena uz naknadu iz jedne države članice EU u drugu.

Prema tome, kada tuzemni porezni obveznik obavlja stjecanje gratis uzoraka od poreznog obveznika iz druge države članice EU, nisu ispunjeni svi propisani uvjeti kako bi se predmetna isporuka (nabava) smatrala oporezivim stjecanjem dobara u tuzemstvu radi činjenice da kod takvih isporuka nema zaračunane naknade. U tom smislu, tuzemni porezni obveznik nije dužan na predmetna stjecanja obračunati PDV niti ih prijavljivati u Obrascima PDV i PDV-S.

 

Obveza izvještavanja za INTRASTAT?

 

Što se tiče INTRASTAT izvještavanja, prema Uputama za izvještajne jedinice za 2017. Državnog zavoda za statistiku (objavljeno na: http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm), promet besplatnih komercijalnih uzoraka i reklamnog materijala primjerene količine (dakle, ne plaćaju se) kojima svrha nije komercijalna transakcija nego priprema ili podrška budućih trgovinskih transakcija ne izvještavaju se za INTRASTAT. Stoga, ako se radi o stjecanju gratis uzoraka ili reklamnih materijala unutar EU-a, takvi prometi ne izvještavaju se u INTRASTAT izvještaju.

Natrag