Mirovine iz inozemstva – plaćanje poreza na dohodak od 1.1.2017.

 

Sukladno novom Zakonu o porezu na dohodak, čl. 81. st. 2., rezident RH koji ostvaruje mirovinu iz ili u inozemstvu, predujam poreza od 1. siječnja 2017. plaća isključivo prema rješenju Porezne uprave. Ovakvim propisivanjem plaćanja predujma poreza prestala je dosadašnja obveza umirovljenika dostavljanja Obrasca JOPPD Poreznoj upravi kao i obveza samostalnog izračunavanja visine poreza. Predujam se plaća do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec/tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja ako je mjesečni predujam poreza i prireza do 100,00 kn.

Nove stope za obračun poreza na dohodak propisane su ne samo za mirovine ostvarene u RH već i za mirovine ostvarene u inozemstvu, te će se i inozemne mirovine oporezivati po stopi od 24% do porezne osnovice od 17.500,00 kn odnosno po stopi od 36% na razliku iznad toga iznosa s tim da se dobiveni iznos predujma umanjuje za 50%.

Ostvarivanje mirovine iz RH i inozemstva
U slučaju da porezni obveznik ostvaruje uz mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu i mirovinu od tuzemnog isplatitelja, Porezna uprava će pri izračunu predujma poreza na dohodak po osnovi inozemne mirovine uzeti u obzir i mirovinu koju porezni obveznik ostvaruje od tuzemnog isplatitelja (iznos iskorištenog osobnog odbitka i iznos porezne osnovice), kao i isplate prigodnih nagrada (božićnice, regres i sl., iz čl. 7. st. 2. r. br. 5. Pravilnika, a koje se priznaju kao neoporezivi do propisanog iznosa od 2.500,00 kn) od strane inozemnog isplatitelja mirovine (čl. 85. Pravilnika). S obzirom da je dio umirovljenika, koji su ostvarivali i inozemnu i tuzemnu mirovinu, koristio osobni odbitak kod izračuna predujma poreza po osnovi inozemne mirovine, navedene su se osobe trebale do 31.1.2017. javiti u nadležnu ispostavu PU i vratiti Obrazac PK.  

Prijava povećanja/smanjenja mirovine za 20%

Ako se iznos inozemne mirovine smanji ili poveća za 20% u odnosu na iznos inozemne mirovine na temelju kojeg je izdano rješenje, porezni obveznik mora o navedenoj činjenici obavijestiti PU do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. PU će tada donijeti novo rješenje o utvrđenom mjesečnom predujmu i razlici poreza za uplatu ili povrat za prethodno porezno razdoblje, a koja se plaća u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Ukidanje postojećih rješenja

Poreznim obveznicima koji ostvaruju samo mirovinu iz inozemstva, a kojima je PU u prethodnom razdoblju izdala rješenje o predujmu poreza na dohodak, a pritom ta mirovina nije izuzeta od oporezivanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te ne plaćaju porez u inozemstvu, PU će ukinuti dosadašnje i donijeti novo.

Sukladno ugovorima, RH ima pravo oporezivanja mirovina rezidenata što ih isplaćuju sljedeće države: Albanija, Armenija, Azerbajdžan, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Čile, Estonija, Francuska, Grčka, Gruzija, Indonezija, Iran, Irska, Island, Italija (iznimno, plaćanja uslijed prekida radnog odnosa, periodične naknade ili slične gotovinske isplate oporezuje Republika Italija), Izrael, Jordan, Katar, Republika Koreja, Kuvajt, Latvija, Litva, Mađarska, Malezija, Malta, Moldova, Norveška, Rusija, Sirija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Turska, Velika Britanija i Ukrajina.

Umirovljenici, koji ostvaruju mirovinu iz država s kojima RH nema ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te stoga plaćaju porez u zemlji izvora, kao i oni koji ostvaruju mirovinu iz država s kojima RH ima podijeljeno pravo oporezivanja mirovina (RH uračunava plaćeni porez u zemlji izvora), moraju PU do 31.1.2018. dostaviti podatak o ostvarenoj mirovini plaćenom porezu u inozemstvu.

Natrag