arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Zbirka mišljenja Ministarstva financija (ZMF)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porez na dodanu vrijednost (do 30.06.2013.)

 • 1 Porez na dodanu vrijednost (do 30.06.2013.)

Porez na dodanu vrijednost (od 1.7.2013)

 • 1-1 Predmet oporezivanja
 • 1-2 Porezni obveznik (ažurirano 2. dopunama za 2020.)
 • 1-3 Oporezive transakcije (ažurirano 1. dopunama za 2019.)
 • 1-4 Mjesto oporezivanja (ažurirano 3. dopunama za 2022.)
 • 1-5 Nastanak oporezivog događaja i obveza obračuna PDV-a
 • 1-6 Porezna osnovica (ažurirano 1. dopunama za 2023.)
 • 1-7 Stope PDV-a (ažurirano 3. dopunama za 2023.)
 • 1-8-1 Oslobođenje od PDV-a u transakcijama u tuzemstvu (ažurirano 2. dopunama za 2022.)
 • 1-8-2 Oslobođenja od PDV-a u transakcijama unutar EU-a (ažurirano 1. dopunama za 2020.)
 • 1-8-3 Oslobođenje od PDV-a u ostalim transakcijama s inozemstvom (ažurirano 1. dopunama za 2020.)
 • 1-9 Odbitak pretporeza (ažurirano 1. dopunama za 2023.)
 • 1-10 Povrat poreza (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 1-11-1 Obveza plaćanja PDV-a (ažurirano 3. dopunama za 2022.)
 • 1-11-2 Registriranje za potrebe PDV-a
 • 1-11-3 Izdavanje računa i knjigovodstvene evidencije (ažurirano 3. dopunama za 2021.)
 • 1-12 Razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i podnošenje prijave PDV-a (ažurirano 3. dopunama za 2020.)
 • 1-13 Posebni postupci oporezivanja (ažurirano 2. dopunama za 2022.)
 • 1-14 Ostalo

Porez na dohodak

 • 2-1 Dohodak od nesamostalnog rada
 • 2-1-1 Plaće (ažurirano 1. dopunama za 2023.)
 • 2-1-2 Plaće i naknade po sudskim presudama (ažurirano 1. dopunama za 2021.)
 • 2-1-3 Izdaci po osnovi nesamostalnog rada: premije osiguranja i doprinosi (ažurirano 3. dopunama za 2023.)
 • 2-1-4 Dohodak od mesamostalnog rada - Mirovine i dokup mirovina
 • 2-1-5 Izvješčivanje
 • 2-2 Osobni odbici
 • 2-2-1 Osnovni osobni odbitak, djeca i uzdržavani članovi uže obitelji (ažurirano 2. dopunama za 2022.)
 • 2-2-2 Stambene potrebe, investicijsko održavanje
 • 2-2-3 Zdravstvene usluge
 • 2-2-4 Donacije uplaćene na račun Vlade RH (ažurirano 2. dopunama za 2020.)
 • 2-3 Neoporezive nagrade, naknade i potpore
 • 2-3-1 Troškovi službenih putovanja, prijevoza (ažurirano 3. dopunama za 2019.)
 • 2-3-2 Naknade, prigodne nagrade, stipendije, otpremnine (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 2-3-3 Darovanja
 • 2-3-4 Primici koji se ne smatraju dohotkom (ažurirano 1. dopunama za 2020.)
 • 2-4 Drugi dohodak
 • 2-4-1 Drugi dohodak - Članovi nadzornih odbora, povjerenstava, stečajni upravitelji,...
 • 2-4-2 Drugi dohodak - Ugovori o djelu, stipendije
 • 2-4-3 Autorska i umjetnička djela
 • 2-4-4 Novinari, umjetnici i športaši
 • 2-4-5 Način isplate drugog dohotka (ažurirano 1. dopunama za 2021.)
 • 2-4-6 Drugi dohodak - Drugi dohodak financiran iz sredstava EU
 • 2-4-7 Ostali drugi dohodak
 • 2-5 Samostalna djelatnost
 • 2-5-1 Primici i izdaci (ažurirano 1. dopunama za 2022.)
 • 2-5-2 Dugotrajna imovina
 • 2-5-3 Oslobođenja i olakšice (ažurirano 1. dopunama za 2021.)
 • 2-5-4 Način plaćanja (ažurirano 2. dopunama za 2023.)
 • 2-5-5 Športaši
 • 2-5-6 Paušalno oporezivanje (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 2-6 Dohodak od imovine (ažurirano 2. dopunama za 2022.)
 • 2-7 Dohodak od kapitala
 • 2-7-1 Dohodak od kapitala - Dividende i udjeli
 • 2-7-2 Kamata
 • 2-7-3 Opcijske dionice (ažurirano 3. dopunama za 2021.)
 • 2-7-4 Ostalo
 • 2-8 Učenici i studenti - rad preko učeničkih i studentskih udruga
 • 2-9 Godišnja porezna prijava (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 2-10 Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • 2-10-1 Nesamostalni rad (ažurirano 3. dopunama za 2021.)
 • 2-10-2 Samostalna djelatnost
 • 2-10-3 Dohodak od imovine

Porez na dobit

 • 3-1 Porezni obveznik (ažurirano 2. dopunama za 2023.)
 • 3-2 Porezna osnovica
 • 3-2-1 Općenito
 • 3-2-2 Smanjenje osnovice (ažurirano 1. dopunama za 2023.)
 • 3-2-3 Povećanje osnovice
 • 3-2-4 Porezna osnovica - Vrijednosna usklađenja i otpisi
 • 3-3 Statusne promjene i ulaganja
 • 3-3-1 Ulaganja u društvo
 • 3-3-2 Statusne promjene i preoblikovanja (ažurirano 3. dopunama za 2019.)
 • 3-4 Povezane osobe
 • 3-5 Porez po odbitku
 • 3-6 Obračunavanje i plaćanje poreza (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 3-7 Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji ulaganja
 • 3-8 Ostalo

Porez na promet nekretnina

 • 4-1 Predmet oporezivanja (ažurirano 2. dopunama za 2020.)
 • 4-2 Porezni obveznik
 • 4-3 Porezna osnovica (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 4-4 Porezna oslobođenja (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 4-5 Nastanak porezne obveze
 • 4-6 Utvrđivanje poreza
 • 4-7 Naplata poreza
 • 4-8 Povrat poreza
 • 4-9 Ostalo

Posebni porezi i trošarine

 • 5-1 Zakon o posebnom porezu na naftne derivate
 • 5-1-1 Porezni obveznik
 • 5-1-2 Porezni obveznik
 • 5-1-3 Nastanak porezne obveze
 • 5-1-4 Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza
 • 5-1-5 Oslobađanje od plaćanja posebnog poreza
 • 5-1-6 Eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom
 • 5-1-7 Mjerenje i označavanje i stavljanje u promet naftnih derivata
 • 5-1-8 Obveza vođenja evidencija i nadzor
 • 5-1-9 Ostalo
 • 5-2 Zakon o posebnom porezu na pivo
 • 5-2-1 Porezna osnovica
 • 5-2-2 Nastanak porezne obveze
 • 5-2-3 Izvješćivanje i porezni nadzor
 • 5-2-4 Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza
 • 5-3 Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • 5-3-1 Predmet oporezivanja
 • 5-3-2 Porezni obveznik
 • 5-3-3 Porezna osnovica
 • 5-4 Zakon o posebnom porezu na alkohol
 • 5-4-1 Predmet oporezivanja
 • 5-4-2 Porezna osnovica
 • 5-4-3 Porezna oslobođenja
 • 5-4-4 Izvješćivanje
 • 5-4-5 Ostalo
 • 5-5 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
 • 5-5-3 Nastanak porezne obveze
 • 5-5-4 Način obračuna, plaćanje posebnog poreza, porezna osnovica i visina posebnog poreza
 • 5-5-6 Nastanak porezne obveze
 • 5-6 Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode
 • 5-6-1 Predmet oporezivanja
 • 5-6-2 Visina poreza
 • 5-6-3 Porezna oslobođenja
 • 5-6-4 Uvoz i izvoz duhanskih proizvoda
 • 5-6-5 Obveza pakiranja, utvrđivanja maloprodajnih cijena i označavanje nadzornim markicama
 • 5-6-6 Ostalo
 • 5-7 Zakon o posebnom porezu na kavu
 • 5-7-1 Predmet oporezivanja
 • 5-7-2 Promet kave
 • 5-7-3 Ostalo
 • 5-7-4 Povrat posebnog poreza
 • 5-8 Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode
 • 5-8-1 Predmet oporezivanja
 • 5-9 Premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
 • 5-9-1 Nastanak porezne obveze

Doprinosi za obvezna osiguranja

 • 6-1 Dohodak od nesamostalnog rada (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 6-2 Drugi dohodak
 • 6-3 Samostalna djelatnost
 • 6-4 Učenici studenti - stručna praksa
 • 6-5 Ostali doprinosi, članarine i naknade (ažurirano 1. dopunama za 2024.)

Ostali propisi

 • 7-1 Opći porezni zakon (ažurirano 1. dopunama za 2022.)
 • 7-2 Osobni identifikacijski broj (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 7-3 Poseban porez
 • 7-4 Lokalni porezi
 • 7-4-1 Porez na nasljedstva i darove (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 7-4-2 Porez na cestovna motorna vozila
 • 7-4-3 Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
 • 7-4-4 Prirez porezu na dohodak
 • 7-4-5 Porez na kuće za odmor (ažurirano 1. dopunama za 2024.)
 • 7-4-6 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
 • 7-4-7 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
 • 7-4-8 Porez na neizgrađeno građevno zemljište
 • 7-4-9 Porez na potrošnju (ažurirano 3. dopunama za 2020.)
 • 7-4-10 Porez na korištenje javnih površina
 • 7-5 Prava i obveze prema ostalim propisima
 • 7-5-1 Prava i obveze prema ostalim propisima - Sudske i upravne pristojbe (ažurirano 3. dopunama za 2021.)
 • 7-5-9 Ostalo
 • 7-6 Fiskalizacija u prometu gotovinom (ažurirano 1. dopunama za 2022.)