arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2018

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

  • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Uvodnik

Aktualno

Financije i računovodstvo

Porezi i doprinosi

Proračunsko računovodstvo

Neprofitne organizacije

Poslovanje obrtnika

  • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Kontrolni postupci pri verifikaciji porezne prijave obrtnika na obrascima DOH I DOH-Z za 2017. - Pročitajte sažetak članka

Plaće i naknade plaća

Radno pravo

Carinsko poslovanje

Javna nabava

Zdravstveno osiguranje

Mirovinsko osiguranje

Obvezno pravo

Pitajte TEB

  • Jasminka Rakijašić: Obveza doprinosa za člana uprave koji radi u dopunskom radu
  • Dinko Lukač: Utvrđivanje dohotka od imovine i sklapanje ugovora sa samim sobom
  • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Namjenski prihodi korisnika JLP(R)S-a
  • Ljubica Đukanović: Ugovor o djelu i rodiljni dopust

TEB-ov podsjetnik