arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Problemi u mirovinskom sustavu i načini njihovog ublažavanja

Aktualno

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo Ana Zorić: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Konsolidacija financijskih izvještaja za 2015. godinu
 • Irena Slovinac: Računovodstvo servisne djelatnosti

Porezi i doprinosi

 • Jasminka Rakijašić: Pozajmice između pravnih i fizičkih osoba
 • mr. sc. Ida Dojčić: Kamate između povezanih osoba
 • Dinko Lukač: Isplate nerezidentima i ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata (I. dio)
 • Domagoj Zaloker: Porezni obveznici izvan sustava PDV-a - primanje usluga iz inozemstva
 • Ana Slavulj Pavletić: Porezni aspekt sustava doniranja hrane u Hrvatskoj
 • Marijana Radusin: Pravna i stručna osnova provedbe elektroničkog poreznog nadzora

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Tromjesečni financijski izvještaji proračunskog računovodstva
 • Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi iz 2015. i njihovo uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Mladenka Karačić: Tromjesečni financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Nabava i korištenje osobnog automobila

Plaće i naknade plaća

 • Irena Đurica: Novosti u izvješćivanju dohotka u prekograničnim slučajevima/u odnosima s inozemstvom

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Carinski postupci nakon uvođenja Carinskog zakonika Unije

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Rad u nepunom radnom vremenu
 • prof. d. sc. Dragan Zlatović, Ivan Malenica: Zaštita posebnih kategorija radnika prema Zakonu o radu

Obvezno pravo

 • Domagoj Ledić: Komparacija učinaka odustanka od naloga, otkaza naloga i raskida ugovora o nalogu u pogledu odvjetničkog zastupanja

Javna nabava

 • Ante Loboja: Provedbena Uredba o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Ugostiteljstvo

 • Vedran Jelinović: Kako otvoriti ugostiteljski objekt iz skupine „Barovi“?

Zdravstveno osiguranje

 • Renata Turčinov: Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust

Praksa EU

 • Iva Uljanić Škreblin: Novi Paket mjera Europske komisije za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

Pitajte TEB

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 • Vedran Jelinović: Uvid u ponude kad je predmet nabave podijeljen na grupe
 • Jasminka Rakijašić: Unos potraživanja za zajam i kamate u neupisani kapital
 • Irena Slovinac: Financijski izvještaji društva u likvidaciji

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Sadržaj i kalendar
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.