arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Božidar Jelčić, prof. emeritus: Pravna raspodjela poreznog tereta

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Ivan Žic: KsenijaRačunovodstvo pripajanja matice ovisnom društvu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak
 • Irena Slovinac: Rashodovanje i otpis materijalne imovine
 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Nikolina Bičanić: Godišnji popis

Porezi i doprinosi

 • Andreja Kajtaz: E-poslovanje - pitanja i odgovori
 • Monika Horvat: Podnošenje poreznih prijava u e-obliku
 • mr. sc. Ida Dojčić: Izdavanje računa poreznih obveznika
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Korištenje imovine u poduzetničke svrhe

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 • Dinko Lukač: Staž osiguranja s povećanim trajanjem
 • Ljubica Đukanović: Isplate na osnovi rada u dežurstvu, rada po pozivu i naknada za pripravnost

Revizija

 • mr. sc. Damir Krajačić: Uvid u financijske izvještaje

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti

Carinsko poslovanje

 • Melita Buljan: Ovlašteni primatelj

Radno Pravo

 • Darko Milković: Utjecaj novele Zakona o parničnom postupku na radne sporove

Javna nabava

 • Gordana Sedmak Jednačak: Specifične vrste koncesija

Mirovinsko osiguranje

 • Ljljana Marušić: Izmjene zakona koje uređuju prava osiguranika II. stupa mirovinskog osiguranja
 • mr. sc. Mihovil Rismondo: Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju i svojstvo osiguranika

Trgovina

 • Darko Marečić: Nove izmjene Zakona o trgovini

Pitajte TEB

 • Zaduživanje putem fianacijskog lizinga kod proračuna; Izdavanje zadužnice u EUR-ima; Prodaja dugotrajne imovine kod neprofitnih organizacija; Uzdržavanje članova uže obitelji

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik