arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2009

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan, Jasminka Rakijašić: Izmjene i dopune HSFI-a
 • Ksenija Cipek: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2008.
 • Mirjana Račevska: Konačni obračun PDV-a za 2008.
 • Tomo Šnajder: Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak - novine u izvješćivanju

Uvodnik

 • dr. sc. Isa Myftari: Razumijevanje prije znanja!

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za obveznike HSFI-a
 • Neven Baica: Izvještaj o novčanom tijeku
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala
 • mr. sc. Mladen Štahan: Sastavljanje godišnjeg izvješća prema ZOR-u i ZTD-u

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Praćenje projekata financiranih iz inozemnih zajmova, darovnica i donacija

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Izmjene u računovodstvu neprofitnih organizacija u 2009.

Porezi i doprinosi

 • Vesna Brdovnik: Olakšice i oslobođenja pri oporezivanju dohotka građana

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2008.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Slavica Pezer Blečić: Odgoda liberalizacije kapitalnih poslova s inozemstvom

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Novi propisi iz djelatnosti zdravstvenog osiguranja

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Određivanje plaće i mogućnost umanjenja

Objave

 • Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dohodak za 2008. godinu