arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2008

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Dragutin Kovačić: Uspješni i bez radnika!

Aktualno

 • mr. sc. Iris Gović: Ovrha na plaći prema izmijenjenom Ovršnom i Obiteljskom zakonu
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Povećan osnovni osobni odbitak od 1. srpnja 2008.

Financije i računovodstvo

 • Zdravko Vukšić: Ulaganja na tuđoj imovini
 • Branka Viduka, Dragica Kušen: Statistički izvještaji te financijski izvještaji neprofitnih organizacija za siječanj – lipanj 2008.
 • Vladimir Cindori: Računovodstvo državnih potpora

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Gordana Parać: Načini uspostavljanja unutarnje revizije

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje predujmova kod obrtnika

Porezi i doprinosi

 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih i agencijskih usluga PDV-om
 • mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti
 • Berislav Matković: Cesija, zalog i prijeboj u poreznom postupku
 • mr. sc. Ida Dojčić: Uz Prijedloge zakonskih izmjena državnih poticaja poduzetnicima

Plaće i naknade plaća

 • Dušanka Marinković Drača: Uskoro novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim dopustima i potporama
 • mr. sc. Desanka Šegić: Minimalna plaća
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: O Prijedlogu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Prijedlog zakona - Nova prava za vrijeme nezaposlenosti
 • Tomo Šnajder: Volonteri – zapošljavanje te obveze doprinosa i poreza

Poslovanje s inozemstvom

 • Maja Lakić: Investicijski radovi u inozemstvu
 • Sanja Šeničnjak: Aktualne izmjene Uredbe za provedbu Carinskog zakona

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Radno pravo

 • Ivica Crnić: Zlostavljanje i ponižavanje u radnom odnosu kao osnova neimovinske štete
 • Dušanka Marinković Drača: Sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

Pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Trgovačko pravo

 • Ukida se tarifa revizorskih usluga
 • mr. sc. Josip Šaban: Poslovni papir i internetske stranice prema ZTD-u

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Obveze poslodavaca prema HZMO-u uz staž osiguranja - rekapitulacija i MPP

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije