arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2007

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Dioničarski kapital nema cijene

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Komentar novog Zakona o računovodstvu
 • Zdenka Pogarčić: Uz novi Zakon o javnoj nabavi
 • mr. sc. Josip Šaban: Najznačajnije izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Zvjezdana Brodarac: Ugovor o pomorskoj agenciji u smislu odredaba Pomorskog zakonika
 • Lina Brezović: MSFI i HGB
 • Nenad Šimunec: Neke mogućnosti korištenja mjenice i zadužnice u poslovima s inozemstvom
 • Branka Topolovec, Andreja Švigir: Pravodobna i kvalitetna priprema - uvjet za istinite i točne financijske izvještaje
 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Zdravko Baica: Godišnji popis, rashodovanje imovine i evidentiranje popisnih razlika

Porezi i doprinosi

 • Katica Amidžić Peročević: Uz Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
 • mr. sc. Ljubica Javor: Oslobođenja od plaćanja PDV-a za donacije
 • Mišljenja Ministarstva financija
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Primjena Zakona o porezu na dohodak

Plaće i naknade plaća

 • Vesna Šiklić Odak: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Dodatak I. i II.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Prijava u registar obveznika PDV-a

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Privremeni izvoz opreme za izvođenje investicijskih radova u inozemstvu

Izbor iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Javna nabava

 • Karmen Brkić: Razvoj sustava obrazovanja u području javne nabave

Revizija

 • dr. sc. Boris Tušek: Uloga interne revizije u upravljanju rizicima

Radno pravo

 • Darko Milković: Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Naknada plaće zbog njege člana uže obitelji osiguranika

TEB-ov podsjetnik

 • Korisne poslovne informacije

Pitajte TEB

 • Povezana i ovisna društva
 • Priznavanje odgođene porezne imovine
 • Iznajmljivanje stambenog prostora inozemnom povezanom društvu
 • Terenski dodatak i prehrana radnika na terenu