arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2005

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr.sc. Šime Guzić: Tereti i popusti

Financije i računovodstvo

 • Mr. sc. Hrvoje Šimović: Municipalne obveznice i njihova primjena u Hrvatskoj
 • Dr. sc. Ljiljana Vidučić: Politike dividendi, otkupa i diobe dionica
 • I. Ćonkaš, B. Viduka, D. Kušen: Godišnji financijski izvještaj za 2004.

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Kusaković: Izvještaj o obvezama proračuna i proračunskih korisnika u 2005. Godini
 • Ivana Jakir Bajo, Ivana Maletić: Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Poslovni primitci i izdatci obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika

Porezi i doprinosi

 • Mr. sc. Zvonimir Pavić: Oporezivanje usluga PDV-om u poslovanju s inozemstvom
 • Mr. sc. Šime Guzić: Plaćanje poreza na dobit u 2005. Godini
 • Mr. sc. Marijana Vuraić: Prijava imovine za 2005. Godinu
 • ...Stajališta Ministarstva financija
 • Srebrenka Pečenjak: Oporezivanje stalne poslovne jedinice
 • Višnja Felker, Sintija Perinić - Šarić: Specifičnost broda - pokretnina ili nekretnina

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Porez i prirez
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Uplatni račun
 • Doprinosi
 • Gospodarski pokazatelji
 • Zatezne kamate
 • Tečajne liste
 • Novi propisi

Plaće i naknade plaća

 • Jasminka Rakijašić: Isplata stipendija u 2005. Godini

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr. sc. Vlasta Brozović: Poslovi s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Usredotočite se na financijski položaj
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Kako igrati sa slabim dolarom

Revizija

 • Dr. sc. Boris Tušek: Testovi kontrola za ocjenu sustava internih kontrola

Trgovina

 • Ema Cuii: Zašto nova zakonska regulativa za djelatnost trgovine?

Radno pravo

 • ... Stajališta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Nikola Knežević: ... Sudska praksa - radni sporovi
 • Biljana Barjaktar: Ogledni primjeri zahtjeva za zaštitu prava radnika

Gospodarsko pravo

 • ... Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Bogoljub Raffaelli: Kapara
 • Nenad Šimunec: Mjenično poslovanje - pitanja iz prakse (II)

Mirovinsko osiguranje

 • Vlatko Mrša: Novine u mirovinskom osiguranju

Komunalno osiguranje

 • Gordana Sedmak Jednačak: Usklađivanje rješenja o komunalnom doprinosu s novim zakonskim odredbama

Pitajte TEB

 • Krešimir Vranar: Samostalne djelatnosti:<ul><li>Izuzimanja i ulaganja</li><li>Prolazne Stavke</li></ul>
 • Krešimir Vranar: Prolazne stavke - obrtnika; Izuzimanja i ulaganja - obrtnika

Objave

 • Adria d.d. Zadar
 • Dioki d.d. Zagreb