arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Miloš Kosijer: Zatezne kamate na plaće po sudskim presudama
 • Mr. sc. Zdravko Baica: Postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
 • Nenad Šimunec: Novosti u naplati mjenica u bankama
 • Vesna Blagojević: Korisnici doplataka na djecu
 • Mr.sc. Šime Guzić: Konsolidacija financijskih izvješća

Porezi

 • Stajališta ministarstva financija
 • Zdravka Barac: Oporezivanje knjiga nultom stopom PDV-a
 • Marijana Vuraić: Porez na kuće za odmor
 • Berislav Matković: Ispravljanje poslovnih knjiga
 • Srebrenka Pečenjak: Oporezivanje dividendi i kamata porezom po odbitku

Poslovanje obrtnika

 • Ivanka Szabo Živković: Utvrđivanje dohodaka od samostalne djelatnosti
 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje poslovnih primitaka i izdataka te dohodaka od otuđenja obrta

Trgovina

 • Mr. sc. Darko Manojlović: Uvjeti za stavljanje u promet snack proizvoda
 • Mirjana Račevska: Donesen je pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Nadzorna knjiga poslova s vrijednosnim papirima
 • Mr. sc. Marcela Kir: Međunarodni broj bankovnog računa (MBBR) - International Bank Account Number (IBAN) - Pripreme za primjenu u republici Hrvatskoj

Izbor iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Amerikanci rekonstruiraju irački bankarski sustav

Gospodarsko pravo

 • Ante Šumelj: Godišnji odmor - pravo i obaveza
 • Bogoljub Raffaelli: Ugovor o ostavi
 • Krešimir Rožman: Kolektivni ugovor s doprinosom solidarnosti
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovno suda republike Hrvatske - radni odnosi
 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Ninoslav Bartulović: Rodiljni dopust i pravo na novčanu naknadu

Poslovne informacije

 • Robert Peček: Prisilna naplata zajedničke pričuve i odgovodnost suvlasnika zgrade za štetu