arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Nikola Cvjetković: Upravljanje vrijednošću poduzeća - procjena odrednica dodane ekonomske vrijednosti
 • Hrvoje Šimović: Osvrt na obračune kamata i iskaze kamatnih stopa u bankama
 • Mr.sc. Branko Krnić: Financijski instrumenti i koncepti vrednovanja prema MRS-u 39
 • Ivan Čonkaš, Mirjana Žeželj, Branka Viduka: Tromjesečni statistički izvještaji
 • Nikolina Bičanić: Iskazivanje nekih rashoda u računovodstvu proračuna i proračunskih korisnika
 • Ivan Čonkaš, Branka Viduka: Predaja financijskih izvještaja za 2003. u Registar

Porezi

 • Tomo Šnajder: Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice
 • Slaven Ćurić: Oporezivanje elektronske trgovine
 • Obavijest REGOS-a: Podnošenje Zahtjeva za izmjenu poziva na broj odobrenja i Zahtjeva za povrat/preknjiženje sredstava
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Dohodak od nesamostalnog rada osoba izvan radnog odnosa
 • Zdravka Barac: Najam pokretnih i prijevoznih sredstava u sustavu PDV-a
 • Mr.sc. Ljubica Javor: Poseban postupak oporezivanja poljoprivrednika PDV-om
 • Dr.sc. Nikola Mijatović: Razvojni slijed europskog poreza na dodanu vrijednost
 • Ivanka Szabo Živković: Isplate dohotka i ostalih oporezivih naknada prema sudskim presudama

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr.sc. Marcela Kir: Izvješćivanje HNB-a za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
 • Vlasta Kovačević: Sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora - Nairobi konvencija

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Savjeti glede TIPS-ova
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Berislav Kržić: Prognoze za obveznice visokog prinosa za 2004. godinu

Gospodarsko pravo

 • Iris Gović: Pravno uređenje prava na štrajka radnika
 • Mr.sc. Ivan Šprajc: O važnosti sadržaja i forme upravnog akta
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Županijskih sudova - radni odnosi
 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Zorislav Kaleb: Nezakonito odavanje i korištenje povlaštenih informacija o vrijednosnim papirima te manipulacija cijenama istih

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Invalidnost zbog profesionalne nesposobnosti za rad i pravo na bolovanje

Istraživanja

 • Dr.sc. Boris Brezničar: Poticanje konkurentnosti smanjenjem troškova

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Međunarodni trgovački ugovori
 • Mr.sc. Ivan Kelebuh: Indeks potrošačkih cijena kao opća mjera inflacije
 • Ljerka Rajko: Vanjska trgovina Hrvatske s europskim integracijama kao funkcija gospodarskog rasta u izgradnji društva baziranog na znanju
 • Dinka Rajčić: Obavijesti o cijenama i maržama
 • Jasenka Štiglec: Primjena Zakona o ugostiteljstvu