arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Mr.sc. Mladen Štahan: Podjela dobiti, gubitak i pokriće gubitka prema izmijenjenim odredbama ZTD-a
 • Nikolina Bičanić: Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003. godinu
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2003. godinu
 • Mr.sc. Desanka Šegić: Plaće i materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama u 2004. godini
 • Martina Etlinger: Obrasci naloga za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1: novosti i aktualnosti
 • Jasminka Rakijašić: Izvješće o promjenama glavnice
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Obvezna izvješća prema ZTD-u
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće velikih poduzetnika
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Računovodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća
 • Mr.sc. Mladen Štahan: Izvješće o novčanim tijekovima
 • Mr.sc. Šime Guzić: Sastavljanje bilance
 • Mr.sc. Šime Guzić: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Financijska izvješća poduzetnika za 2003. godinu
 • Mirjana Paić Ćirić: Naknade, doprinosi, članarine i spomenička renta
 • Jasminka Rakijašić: Financijska i poslovna izvješća prema posebnim propisima

Porezi

 • Katica Amidžić Peročević: Oporezivanje popisnih razlika - manjkova
 • Mr.sc. Šime Guzić: Prijava poreza na dobit za 2003. godinu
 • Zdenka Koharić: Porez na nasljeđivanje i na druga stjecanja iz nasljednopravnih odnosa
 • Mr.sc. Nikola Mijatović: Mjere protiv rada na crno u Njemačkoj
 • Ivan Lovrić: Porez na potrošnju
 • Priopćenje REGOS-a i HZMO-a: Smanjenje broja tiskanica u 2004. godini
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Vesna Brdovnik: Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Kreditni poslovi s inozemstvom
 • Zvonko Koprivčić: Odgovori na pitanja o vođenju nadzorne knjige i platnom prometu s inozemstvom

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Aspekti insajderskog trgovanja
 • Berislav Kržić: Bijeg iz fondova
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Valutni izazov Europi
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: "Istočnjaci nadiru" a europska gospodarstva zaostaju
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Gospodarsko pravo

 • Mr.sc. Marko Baretić: Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (II dio)
 • Nikola Knežević: Pravilinik o radu - usklađenje s izmjenama Zakona o radu
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne skrbi

Mirovinsko osiguranje

 • Mihovil Rismondo: Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju i postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Istraživanja

 • Dr.sc. Isa Myftari: ABC metoda

Poslovne informacije

 • Koraljka Ladešić Masnec: Pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja
 • Dinka Rajčić: Radno vrijeme prodavaonica
 • Željko Mijatović, Sonja Cindori: Zakonodavne promjene na području sprječavanja pranja novca