arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Izbor iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Nova rizična ulaganja agencija za kreditni rejting
 • Berislav Kržić: Najpreplaćeniji poslovi u SAD-u
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Mr.sc. Damir Ocvirk: "Mary-Go-Round!"

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Trgovina, stara pravila i tehnološke novine
 • Mr.sc. Marinko Kovačić: Upravljanje informacijama i organizacijske promjene
 • Dinka Rajčić: Radno vrijeme prodavaonica od 1. siječnja 2004.
 • Ivanka Fatović: Primjena Zakona o potrošačima
 • Jadranka Jurinjak: Zaštita osobnih podataka
 • Tonči Jakovčević: Kreditiranje kupnje stana putem stambene štednje
 • Milka Marunica: Ostvarivanje naknade u visini plaćenog PDV-a za uvezene automobile invalidnih osoba u 2003. godini
 • Dr.sc. Mladen Staničić: Gospodarski aspekti sigurnosti u Jugoistočnoj Europi

Istraživanja

 • Dr.sc. Nikša Alfirević, Mr.sc. Srđana Dragičević: Inženjering i upravljanje poslovnim procesima u primjeni
 • Dr.sc. Đurđica Fučkan: Analiza susreta vanjske i unutarnje okoline pri strateškom planiranju (3)

Poslovanje s inozemstvom

 • Zvonko Koprivčić: Poslovanje podružnica stranih pravnih osoba u Hrvatskoj
 • Melita Belavić: Novine u carinskim povlasticama

Gospodarsko pravo

 • Mr.sc. Tajana Tomić: Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
 • Krešimir Rožman: Promjene u kolektivnim pregovorima
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne skrbi
 • Mr.sc. Marko Baretić: Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (I dio)
 • Ante Šumelj: Neke osobitosti ugovora o radu, ugovora o djelu i menadžerskog ugovora

Mirovinsko osiguranje

 • Anica Gabrovec: Dokup mirovine

Porezi

 • Tomo Šnajder: Osnovice doprinosa za 2004. godinu
 • Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
 • Tomo Šnajder: Izvješća o obračunanim obvezama za isplaćene stipendije
 • Zvonimir Pavić: Ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava poreza na dodanu vrijednost
 • Željka Marinović: Korištenje plavog dizela prema novom Pravilniku
 • Josip Nejašmić: Mogućnosti isplate pojedinih primitaka u gotovom novcu
 • Bruna Kašnjar: Porez po odbitku pri isplati dividendi i kamata posrednicima
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Uputa o načinu utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i izvješćivanja indirektne spomeničke rente
 • Vlatka Lončar: Postupak ostvarivanja poreznog oslobođenja pri kupnji prve nekretnine

Financije - računovodstvo

 • Stjepan Kolačević: Financijski rezultat i vrednovanje imovine
 • Mr.sc. Hrvoje Patajac: Motivi nizlazne integracije
 • Mr.sc. Desanka Šegić: Prigodna darivanja radnika i djece
 • Miloš Kosijer: Proizvodna kooperacija zadruga i kooperanata

Revizija

 • Dr.sc. Boris Tušek: Planiranje interne revizije