arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Mr. sc. Miljenko Giunio: Instrumenti plaćanja i osiguranja plaćanja
 • Dr.sc. Stjepan Tadijančević: Usklađivanje hrvatske računovodstvene regulative s regulativom EU-a
 • Ivica Smiljan: Prikaz Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Odgovori na pitanja iz proračunskog računovodstva

Porezi

 • Mr. sc. Nikola Vukić: Žalba kao pravno sredstvo u poreznom postupku
 • Zvonimir Pavić: Ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Zdravka Barac: Porez na kasko osiguranje
 • Mirjana Vučinić: Transferne cijene
 • Tomo Šnajder, Mirjana Paić Ćirić: Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja - obračun obveza iz plaća drugih primitaka
 • Vesna Brdovnik: Novosti u oporezivanju dohotka

Poslovne informacije

 • Dr.sc. Mario Spremić: Osnovne funkcije i kategorije elektroničkog tržišta
 • Mr.sc. Nikola Mijatović: Teroristički napad 11. rujna u SAD-u i porezne posljedice u Njemačkoj
 • Mr. sc. Ivica Barać: Pružanje usluga životnih osiguranja
 • Salvatore Citra: Factoring

Gospodarsko pravo

 • Zdenka Pogarčić: Sudske pristojbe
 • Nikola Knežević: Praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne skrbi
 • Iz zakonodavne procedure Hrvatskog sabora
 • Zorislav Kaleb: Osuđivanost za gospodarska kaznena djela kao zapreka za imenovanje članova organa trgovačkog društva
 • Iris Gović: Pravni položaj radnika kod malih poslodavaca

Istraživanja

 • Dr.sc. Marinko Škare: Izvori krize u hrvatskom gospodarstvu - poslovni ciklusi ili loš makroekonomski management

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Berislav Kržić: Američko tržište dionica u 2003. godini
 • Berislav Kržić: Je li već sigurno vratiti se na tržište?
 • Berislav Kržić: Tri stvari koje treba činiti bez obzira na to oporavlja li se tržište ili ne
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Poslovanje obrtnika

 • Mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje osnovice poreza na dohodak
 • Felker Višnja, Sintija Perinić Šarić, Marina Jerčinović, Biljana Tomin: Izdaci osobnih motornih vozila kod obrtnika

Poslovanje s inozemstvom

 • Ivica Gregorić: Devizno poslovanje domaćih fizičkih osoba
 • Boris Masnjak: Forfait i faktoring - alternative refinanciranja izvoza

Plan i analiza

 • Mr. sc. Hrvoje Patajac: Planiranje i izrada poslovnog plana