arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi

 • Bruna Kašnjar: Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Zdravka Barac: Izmjene u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
 • Mirjana Paić Ćirić: Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada i povremenih samostalnih djelatnosti
 • Vesna Brdovnik: Primjena novog Pravilnika o porezu na dohodak
 • Mr.sc. Šime Guzić: Potrebe i mogućnosti obračuna poreza na dobit tijekom godine

Istraživanja

 • Dr.sc. Boris Brezničar: Organizacija timskog rada u trgovačkom društvu
 • Mr. sc. Žarko Grbičić: Teorija i praksa marketinške organiziranosti poduzeća

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Dušanka Marinković Drača: Usklađivanje pravilnika o radu s izmjenama Zakona o radu
 • Iris Gović: Pravni položaj radnika i poslodavca u pogledu prava i obveza na isplatu plaće prema Zakonu o radu

Financije - računovodstvo

 • Vesna Blagojević: Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu
 • Mr. sc. Desanka Šegić: Plaće u javnim službama od 1. lipnja 2001.

Polugodišnja financijska izvješća

 • Mirjana Paić Ćirić: Doprinosi, naknade i članarine
 • Jasminka Rakijašić: Financijska i poslovna izvješća za potrebe Komisije za vrijednosne papire
 • Mladen Štahan: Obvezna polugodišnja financijska izvješća poduzetnika
 • Ivan Čonkaš: Polugodišnji statistički izvještaji
 • Mladen Štahan: Kako polugodišnja izvješća koristiti za poslovno odlučivanje i upravljanje - praktični primjeri
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Statistička i polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Pad do jeseni
 • Berislav Kržić: Korekcije medvjeđeg tržišta
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Poslovne informacije

 • Mr.sc. Baldo Hreljac: Kvantitativne metode u menadžerskom odlučivanju
 • Mr. sc. Ante Bičanić: Analiza financijskih izvještaja banke
 • Koraljka Ladešić - Masnec: Obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u svibnju
 • Mr. sc. Stipe Baljkas: Management projektnih rizika
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Mjenjačko poslovanje
 • Marija Lakić: Novi načini izmirenja obveza i potraživanja iz inozemstva