arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Mecner, Josip: Knjigovodstveno evidentiranje trgovačke robe
 • Lulić, Marija: Redoslijed plaćanja
 • Miličević, mr.sc. Stipe: Dostavljanje tromjesečnih izvješća Komisiji za vrijednosne papire

Ugostiteljstvo

 • Ladešić-Masnec, Koraljka: Inspekcijski nadzor i povreda propisa

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Kovačić, mr.sc. Marinko: Orijentacija na kupca kao poslovna strategija
 • Strniščak, Tomislav: Uvod u venture capital fondove
 • Foretić, Davorka: Ustrojstvo i djelokrug ministarstava i državnih upravnih organizacija
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Gospodarsko pravo

 • Momčinović, mr.sc.Hrvoje: Mjenično pravni regres

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti/od 121. do 150. dana/

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Laki novac, plastificirani svijet, revolvirajući krediti
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kržić, Berislav: Kako početi investirati na financijskom tržištu?

Porez na promet nekretnina

 • Antolić, Aleksandra: Oporezivanje nekretnina

Istraživanja

 • Bahtijarević - Šiber, dr.sc. Fikreta: Uloga organizacije i managera u razvoju karijere

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić - Peročević, Katica: Oporezivanje djelatnosti autoškola

Carine

 • Ibrišimović, Franjo: Utvrđivanje carinske osnovice kod uvoza

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Rajko, Ljerka: BDP, PDV i trgovina

Obrtnici

 • Mahović, mr. sc. Mirjana: Obavljanje stomatološke i zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi

Mirovinsko osiguranje

 • Šašić - Šojat, Ana: M - 4P za 1999. - nova prijava za utvrđivanje mirovinske osnovice