arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Kakvo računovodstvo i kakve računovođe u 21. stoljeću?
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Stajališta Državnog inspektorata

 • Odjel turističke inspekcije

Mirovinsko osiguranje

 • Kačić, Smiljana: Izračunavanje invalidskih mirovina

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić-Peročević, Katica: Valutna klauzula i PDV
 • Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 1999. godinu

Bankarstvo

 • Boris, Bušac: Plan marketinga banke

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Evidencije za porez na dohodak
 • Uputa za prijavu poreza na dohodak

Carine

 • Stajalište Carinske uprave

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Primjena Zakona o doplatku za djecu
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Poslovanje s inozemstvom

 • Anđel, mr.sc. Marta: Tečajevi egzotičnih valuta

Cijene i trgovina

 • Sorić, Lidija: Obavještavanje o cijenama i maržama

Poslovne informacije

 • Manojlović,mr.sc. Darko: Nadzor kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Financije - računovodstvo

 • Kovačić, Mirjana: Unos dobiti ostvarene poslovanjem u inozemstvu
 • Koprivčić, Zvonko: Obračun i naplata ugovornih i zateznih kamata

Obrtnici

 • Amidžić Peročević, Katica: Prijelaz poreznog obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit i obrnuto

Tržište vrijednosnica

 • Naglić,Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2000.
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u siječnju 2000.

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 31. do 60 dana/

Istraživanja

 • Škare, dr.sc. Marinko: Prognoza gospodarskih kretanja u 2000.g.

Gospodarsko pravo

 • Dika, dr.sc. Mihajlo: Zadužnica i bjanko zadužnica

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija