arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Tržište vrijednosnica

 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u siječnju 1999. godine
 • Naglić,Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 1999. godine

Porezni nadzor i pravna sredstva u sustavu PDV-a

 • Javor, Ljubica: Promjena načina plaćanja PDV-a

Porez na dohodak

 • Prijava poreza na dohodak za 1998. godinu

Poslovanje s inozemstvom

 • Kovač, Marja - Francesca: Program poticanja izvoza Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Prikazi iz inozemne literature

 • Kržić, Berislav: Investiranje u 1999. godini
 • Špiljak, dr. Višnja: Usklađivanje poreza EU-a - zašto izravnanje poreza na gore?
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Poslovne informacije

 • Mucić, JelenaOčić, Ljudevit: Internet i investicijski fondovi
 • Staničić, dr. sc. Mladen: Hrvatska strategija za globalizaciju
 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Andrić, Ognjen: Prodaja i promocija preko Interneta
 • Jakovčević, Tonči: Stambena štednja
 • Brenko, SuzanaOstojić, Ivan: Uz Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Radni odnosi

 • Hercigonja, Jasminka: Prava zaposlenika u dane blagdana i neradnih dana

Porez na dodanu vrijednost

 • Barac, Zdravka: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Amidžić - Peročević, Katica: Godišnji obračun poreza na dodanu vrijednost

Financije - računovodstvo

 • Lozić, Veronika: Informacije o bonitetu poslovanja poduzetnika
 • Kabić, Serđo; Lukeš-Petrović, Maja; Uzur, Nataša: Provedba Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 1999. g.

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr. Desanka: Politika plaća u 1999. godini

Istraživanja

 • Kovačić, mr. Marinko: Korporacijska vizija i misija kao segment poslovne strategije

Gospodarsko pravo

 • Momčinović, mr.sc. Hrvoje: Ugovor o djelu

Mirovinsko osiguranje

 • Janeš, Željko: Umirovljenici i obavljanje obrta

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 31. do 60. dana/

Bankarstvo

 • Ognjenović, mr. Đurđica: Lažni prijatelji ili zamke u reformi bankarskog sustava

Obrtnici

 • Janeš, Željko: Umirovljenici i obavljanje obrta