arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 14/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Žalac, mr. sc. Nikola: Prilog koncipiranju projekta za rješavanje problema 2000.
 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Staničić, dr.sc. Mladen: Ubrzani put u Europu - nova prilika za Hrvatsku
 • Kovačić, mr.sc. Marinko: Značajke nacionalnih gospodarstava

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u lipnju
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u lipnju

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr. Desanka: Isplata regresa za godišnji odmor
 • Šegić, mr. Desanka: Politika plaća u 1999. godini

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr. Višnja: Država spašava banke u središnjoj Europi
 • Kržić, Berislav: Neki pojmovi financijskih tržišta

Istraživanja

 • Bahtijarević Šiber, dr.sc. Fikreta: Managerska karijera
 • Tušek, mr.sc. Boris: Koncept značajnosti i procjena revizijskih rizika

Poslovanje s inozemstvom

 • Bolt, Željko; Drlje, Matilda; Jokić, Tonka; Koprivči, Zvonko; Lakić, Maja; Spevec, Olga: Primjena zakona i provedbenih propisa iz područja vanjskotrgovinskog, deviznog i carinskog poslovanja
 • Skejić, Radmila: Nadzor pri uvozu otrova

Radni odnosi

 • Šumelj, Ante: Neka pitanja prestanka i sklapanja ugovora o radu
 • Hercigonja, Jasminka: Pravno na godišnji odmor

Financije - računovodstvo

 • Soldo, mr. sc.Stjepan: Mjenične radnje II.

Kolektivni ugovori

 • Rožman, Krešimir: Obveznici primjene kolektivnog ugovora

Porezi općenito

 • Putrić, Belić Nada: Neplaćanje poreznih dugova i propisane zaštitne mjere

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Ugostiteljska djelatnost kao obrt

Gospodarsko pravo

 • Foretić, Davorka: Odluka Ustavnog suda o ukidanju odredbi čl. 81. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi

Mirovinsko osiguranje

 • Mihovil, mr.sc. Rismondo: Novi ugovor o socijalnom osiguranju sa Saveznom Republikom Njemačkom

Posebni porezi

 • Sedmak, Zvonko: Izmjene Zakona o posebnom porezu na naftne derivate

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić - Peročević, Katica: Najam i zakup u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 301. - 330. dana/