arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/1997

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Mecner, Josip : Bilješke uz financijska izvješća
 • Štahan, Mladen: Bilješke uz temeljna financijska izvješća
 • Barac, Zdravka: Evidentiranje prometa preko postojećih registar - blagajni u 1997.godini
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Guzić, mr. Šime: Konsolidacija financijskih izvješća
 • Baica, mr. Zdravko : Posebnosti obavljanja gospodarske djelatnosti
 • Baica, mr. Zdravko : Račun prihoda i rashoda
 • Mecner, Josip : Računovodstvo neprofitnih organizacija
 • Baica, mr. Zdravko : Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Štahan, Mladen: Sastavljanje izvješća o novčanim tijekovima
 • Lovrić, Ivan: Poseban porez na bezalkoholna pića i pivo
 • Baica, mr. Zdravko : Utvrđivanje prihoda
 • Štahan, Mladen: Izvješće za skupštinu
 • Kržić, Berislav: Određivanje cijena
 • Štahan, Mladen: Obvezna izvješća uprave nadzornom odboru i skupštini
 • Eraković, mr. Andrija: Likvidacija društva i poduzeća koja nemaju imovine ili je ona neznatne vrijednosti
 • Knežević, Nikola: Posredovanje pri zapošljavanju
 • Mecner, Josip : Sastavljanje bilance neprofitnih organizacija
 • Tušek, Boris: Procjena bilančnih pozicija
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Soldo, mr. Stjepan: Svrha izrade i elementi financijskih izvješća
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun i isplata plaća od 1. siječnja 1997.godine
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun naknada, doprinosa i članarina koji ne ovise o poslovnom rezultatu
 • Račevska, Mirjana : Poseban porez na duhanske prerađevine
 • Sedmak, Zvonko: Poseban porez na naftne derivate
 • Sikavica, Marija: Sastavljanje bilance
 • Jakovčević, Tonči: Elektronsko bankarstvo
 • Soldo, mr. Stjepan: Računovodstvene politike
 • Jurković, mr. Mirko: Utvrđivanje troškova i rashoda
 • Orešković, Josip : Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Soldo, mr. Stjepan: Utvrđivanje dobitka ili gubitka
 • Soldo, mr. Stjepan: Raspored dobitka i nadoknada gubitka
 • Hitrec, Dunja: Vrijednosna usklađenja i porez na dobit
 • Staničić, dr. Mladen: Hrvatska - Europa nije raj, ali je sudbina
 • Orešković, Josip : Poslovni podaci
 • Guzić, mr. Šime; Mecner, Josip: Konačan obračun poreza na dobit
 • Šegić, mr. Desanka: Isplata plaća i naknada u 1997. godini
 • Kovačić, Mirjana : Unos dobiti ostvarene poslovanjem u inozemstvu