Telefonski savjeti za pretplatnike

Potpisnici ugovora o uslugama savjetovanja i pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" pretplatom stječu pravo na neograničen broj telefonskih konzultacija sa savjetnicima TEB-a, sa svih stručnih područja koje prati TEB, bez doplate i vremenskog ograničenja, putem PIN-a.

PIN je tajni broj, namijenjen isključivo konkretnom pretplatniku, a izdaje ga i prema potrebi mijenja TEB, o čemu pretplatnika izvješćuje mailom.  Svaki pretplatnik dužan je svoj PIN pažljivo čuvati i ne smije ga obznaniti drugima. U suprotnom pretplatnik će odmah izgubiti pravo na besplatne telefonske konzultacije. 

PIN za pretplatu šaljemo na Vaš dostavljeni mail.

Za internetsku pretplatu potrebno je dostaviti još ime i prezime osobe koja će pristupati internetskom izdanju s PIN-om.

Moderna telefonska centrala i primjeren broj stručnih i ljubaznih savjetnika osigurava najkvalitetniju uslugu. Ovaj način korištenja konzultantskih usluga veoma je popularan radi praktičnosti i brzine, te radi pouzdanosti i vrhunske profesionalnosti ovog TEB-ovog servisa.

Telefonski broj za pretplatnike: (01) 46 11 211

Nakon što nazovete telefonski broj za pretplatnike, potrebno je odabrati broj "1" i unijeti Vaš PIN. Nakon unosa Vašeg PIN-a potrebno je odabrati jedno od šest (6) mogućih područja savjetovanja:

Područje 1. (porez na dohodak, plaće, doprinosi i JOPPD obrazac)

Ovdje možete postavljati pitanja u vezi obračuna i isplate svih vrsta dohodaka (dohodak od nesamostalnog rada - plaća, dohodak od samostalne djelatnosti, drugi dohodak, dohodak od kapitala te dohodak od imovine i imovinskih prava), obračuna i isplate ostalih oporezivih i neoporezivih primitaka koje ostvaruju radnici i druge fizičke osobe, obračuna doprinosa za obvezna osiguranja, obračuna ostalih doprinosa, popunjavanje i podnošenje JOPPD obrasca, odnosno ostala pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima te njihovih provedbenih propisa.

Područje 2. (PDV, porez na promet nekretnina, trošarine i posebni porezi, fiskalizacija)

Ovdje  možete postavljati pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i PDV Direktive EU, Zakona o porezu na promet nekretnina, Zakona o trošarinama, Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Zakona o posebnom porezu na motorna vozila te njihovih provedbenih propisa, Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača.

Područje 3. (računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika)

Ovdje možete postavljati pitanja u vezi poduzetničkog računovodstva i primjeni Zakona o računovodstvu i računovodstvenih standarda (HSFI i MSFI), odnosno pitanja u vezi evidentiranja (knjiženja) poslovnih događaja, te sastavljanja i podnošenja propisanih godišnjih financijskih izvještaja.

Područje 4. (porez na dobit)

Ovdje  možete postavljati pitanja u vezi utvrđivanja porezne osnovice i obveze poreza na dobit te podnošenja godišnje prijave poreza na dobit, kao i ostala pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dobit i njegovih provedbenih propisa.

Područje 5. (računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika te računovodstvo neprofitnih organizacija)

Ovdje možete postavljati pitanja u vezi računovodstva proračuna i proračunskih korisnika te računovodstva neprofitnih organizacija, odnosno pitanja o primjeni Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Područje 6. (radni odnosi, javna nabava, GDPR, ovrha i ostala srodna područja)

Ovdje možete postavljati pitanja u vezi radnih odnosa, javne nabave, ovrhe, GDPR-a i pitanja o ostalim povezanim područjima.

Naglašavamo da nije moguće prespajanje iz jednog u drugo područje, pa će za svako pojedino područje trebati zvati posebno.

Radno vrijeme telefonskog servisa za pretplatnike: svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

 

Telefonski savjeti za nepretplatnike

Telefonske konzultacije sa savjetnicima TEB-a moguće je obaviti i bez pretplatničkog PIN-a putem sljedećih 060 brojeva:

  • 060 601 001 – porez na dohodak, plaće, doprinosi i JOPPD obrazac
  • 060 601 002 – PDV, porez na promet nekretnina, trošarine i posebni porezi, fiskalizacija
  • 060 601 003 – računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika
  • 060 601 004 – sastavljanje prijava poreza na dobit i utvrđivanje poreza na dobit
  • 060 601 005 – računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija
  • 060 601 006 – radni odnosi, javna nabava, GDPR, ovrha i ostala srodna područja

Cijena poziva s fiksne mreže s uključenim PDV-om iznosi 0,93 EUR/min, dok cijena poziva s mobilne mreže s uključenim PDV-om iznosi 1,12 EUR/min.

Radno vrijeme telefonskog servisa za nepretplatnike: svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.