U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Rashodi u neprofitnom računovodstvu". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo priznaju rashode uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, a klasificiraju ih prema računskom planu koji je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. Računskim planom utvrđene su samo brojčane oznake i nazivi do razine odjeljka, a ne i osnovnih računa, tako da svaka neprofitna organizacija, prema svojim potrebama, u okviru tih odjeljaka može otvoriti osnovne (analitičke) račune za iskazivanje pojedinih rashoda.

U članku se daju primjeri klasifikacije pojedinih rashoda s prijedlozima za njihovo evidentiranje unutar pojedinih propisanih odjeljaka: evidentiranje plaće i troškova prijevoza, rashoda za službeno putovanje radnika, rashoda za službeno putovanje volontera, naknade po ugovoru o autorskom djelu i troškova službenog putovanja koji su dijelom oporezivi, troškovi dodatnog ulaganja te održavanja dugotrajne nefinancijske imovine,  nabave opreme koja se razvrstava u sitni inventar, evidentiranje rashoda reprezentacije, amortizacije, donacija, transfera EU sredstava, rashoda za stručno usavršavanje i školarinu radnika i dr.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag