Radna nedjelja u trgovini i tjedni odmor

Sukladno Zakonu o trgovini prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom, ali trgovac može samostalno odrediti 16 nedjelja u godini kao radne.

Isto tako, prodajni objekti zatvoreni su u dane blagdana, s tim da Vlada RH može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana sukladno zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u RH.

Sukladno Zakonu o radu svaki radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 24 sata, kojem se pribraja dnevni odmor u trajanju od 12 sati uz određene iznimke od tog pravila (npr. za maloljetnike 48 sati neprekidno, 24 sata za radnike zbog obavljanja poslova u različitim smjenama ili objektivno nužnih tehničkih razloga ili zbog organizacije rada i dr.) Po pravilu tjedni odmor radnik koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi. Podsjetimo se, vrijeme tjednog odmora se nadoknađuje u vidu isplate naknade plaće za taj dan.

Zbog prethodno navedene zabrane rada nedjeljom i blagdanom u djelatnosti trgovine postavlja se pitanje mogućnosti određivanja tjednog odmora na dan blagdana u slučaju kada trgovac odredi radnu nedjelju u istom tjednu kada je i blagdan. Npr. 1.5.2024. (Praznik rada) je srijeda, a 30.5.2024. (Tijelovo i Dan državnosti) je četvrtak. Ukoliko trgovac u tim tjednima odluči imati radnu nedjelju, postavlja se pitanje smije li radnicima odrediti da im je dan tjednog odmora baš taj neradni dan kada prodajni objekt ni ne smije raditi.

MROSP o blagdanima i danima tjednog odmora u trgovini

Odgovor na navedeno pitanje dalo je nadležno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svom mišljenju od 2.11.2023., koje prenosimo u nastavku: U skladu s odredbom članka 75. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda RH) radnik tjedni odmor koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi, a ako ga ne može koristiti u propisanom trajanju, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.

Prodajni objekt« je prodavaonica, skladište, tržnica na veliko, tržnica na malo ili drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.

Uzimajući u obzir Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, poslodavac bi pri određivanju tjednog odmora radnika, morao voditi računa da radniku kojem je dan tjednog odmora nedjelja i koji na taj dan mora raditi, kao tjedni odmor ne odredi dan koji je ujedno i blagdan.

Međutim, u slučajevima u kojima radnik kod svog poslodavca tjedni odmor kao pravilo, umjesto nedjeljom koristi npr. u ponedjeljak, tada se ne radi se o zamjenskom tjednom odmoru kojeg je poslodavac dužan osigurati radniku.

Budući da je rad trgovina nedjeljom reguliran posebnim zakonom odnosno Zakonom o trgovini mišljenja smo da zbog obilježja takve organizacije rada trgovina i njegovog uređenja i ograničenja, u navedenoj djelatnosti poslodavci ne bi mogli organizirati rad na način da njegovi radnici (svi ili određena grupa radnika), kao pravilo, tjedni odmor umjesto u nedjelju koriste u subotu ili u ponedjeljak, odnosno u slučaju kada radnik radi nedjeljom, takvom radniku treba osigurati zamjenski tjedni odmor (pri čemu takav odmor ne može biti određen u dan koji je blagdan).“

Povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 %.

Prema navedenom stajalištu, ako je nedjelja 5.5.2024. radna za prodajni objekt, tjedni odmor radnicima u tom prodajnom objektu ne može biti određen na 1.5.2024. na Praznik rada u srijedu. S druge strane, ako je nedjelja 5.5.2024. neradna za prodajni objekt, na poslodavcu je izbor hoće li cijelo ugovoreno radno vrijeme radnika (npr. puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno) za taj tjedan rasporediti u preostale radne dane u tjednu (ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak i subota) ili će radnicima pisati i određeni broj neradnih sati i za 1.5.2024. u srijedu, u kojem slučaju će im isplatiti i naknadu plaće za te sate srijede, a smanjiti broj ugovorenih radnih sati u preostalih 5 dana. Isto je primjenjivo i za tjedan 27.5. od 2.6.2024. u kojem tjednu su u četvrtak 30.5.2024. dva neradna dana, Tijelovo i Dan državnosti.

Navedeno mišljenje i stajalište odnosi se samo na prodajne objekte u smislu Zakona o trgovini, jer u drugim djelatnostima nema propisane obveze zabrane rada nedjeljom i blagdanima i neradnim danima, već se u slučaju rada u te dane radnika mora povećano platiti, pri čemu za rad nedjeljom najmanje 50%.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag