U Narodnim novinama broj 4 od 10. siječnja 2024. objavljen je Pravilnik o proračunskim klasifikacijama koji stupa na snagu dana 1.1.2025.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, sadržaj i primjena proračunskih klasifikacija.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinice), proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica (dalje u tekstu: proračunski korisnici), izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica (dalje u tekstu: izvanproračunski korisnici) sukladno kriterijima za utvrđivanje obveze planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna.

Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Proračuni i proračunski korisnici dužni su u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

Izvanproračunski korisnici dužni su u procesima planiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

Planiranje, izvršavanje, računovodstveno evidentiranje i izvještavanje za 2024. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 26/10, 120/13, 1/20).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 26/10, 120/13, 1/20).

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag