U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaji za 2024. godinu". Autorica članka je Katarina Nesterović.

Obveznici predaje financijskih izvještaja polugodišnje financijske izvještaje, koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024., trebaju sastaviti i predati u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 37/22). Za ovo razdoblje sastavljaju se Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (na obrascu PR-RAS), Izvještaj o obvezama (na obrascu OBVEZE) i Bilješke.

Ministarstvo financija, kao i svake godine, priprema Okružnicu o predaji financijskih izvještaja za navedeno razdoblje za subjekte u sustavu općeg proračuna. U članku se daje kratak pregled sastavljanja, rokova predaje te ostalih napomena na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag