Plaće u pravosuđu i reviziji Produljena primjena prava u javnim službama iz granskih kolektivnih ugovora

Zakonom o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 35/23: u nastavku: Zakon) utvrđena je, od 1.4.2024., nova osnovica za izračun plaće pravosudnih dužnosnika u visini od 787,75 eura bruto i koeficijenti za izračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Pored nove osnovice i koeficijenata za izračun plaće Zakonom su propisana i prava na:

  • naknadu za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana kada pravosudni dužnosnik to pravo ostvaruje sukladno posebnom zakonu,
  • naknadu troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti,
  • naknadu troškova prijevoza na posao i s posla,
  • godišnju nagradu za uskrsne i božićne blagdane,
  • dar za dijete do navršenih 15 godina života,
  • regres za korištenje godišnjeg odmora i
  • sistematski pregled.

Uredbom o plaćama u Državnom uredu za reviziju (Nar. nov., br. 35/23: u nastavku: Uredba) od 1.4.2024. uređene su plaće ovlaštenih državnih revizora i državnih službenika i namještenika u Državnom uredu za reviziju i propisano da se na materijalna i druga prava ovlaštenih državnih revizora te službenika i namještenika u Državnom uredu za reviziju primjenjuju odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (Nar. nov., br. 35/23: u nastavku: Odluka) koja je stupila na snagu 22.3.2024. Ovom Odlukom sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici u ustanovama socijalne skrbi, kulture, osnovnoškolskim ustanovama, srednjoškolskim ustanovama, ustanovama u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, a na koje se primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (Nar. nov., broj 29/24), ostvarili iz rada i po osnovi rada iz granskih kolektivnih ugovora i dalje će se priznavati i primjenjivati u istoj visini i opsegu, počevši od 1.3.2024.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag