Plaćanje naknade za OKFŠ – novosti od 2.4.2024.

Obveznik plaćanja naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) je pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit te fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavlja registriranu djelatnost i ostvaruje ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 995.421,06 eura.

Izmjenom Zakona propisano je i sniženje visine stope sa 0,024% na 0,015%. koja služi za izračun naknade za korištenje OKFŠ.

Za 2024. godinu obveznici plaćanja naknade za korištenje OKFŠ ne trebaju podnositi Obrazac OKFŠ sukladno Izmjenama Zakona.

Obračun i zaduženje naknade za korištenje OKFŠ obavit će nadležno tijelo za obavljanje upravnih i drugih poslova u području šumarstva (tj. Ministarstvo poljoprivrede) na temelju podataka iz godišnjih financijskih izvještaja. Nadležnom ministarstvu podatke o obveznicima plaćanja naknade dostavljati će Ministarstvo financija, Porezna uprava te Financijska agencija, a na način kako se navodi u nastavku teksta.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je, na zahtjev, Ministarstvu poljoprivrede zbog obračuna i naplate naknade za korištenje OKFŠ dostaviti popis:

  • fizičkih osoba – obveznika poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti te
  • pravnih osoba koje su obveznici poreza po tonaži broda, s iskazanim iznosima primitaka odnosno prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koje se primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređen porez po tonaži broda.

Podaci se dostavljaju u tekućoj godini (tj. 2025.) za prethodnu godinu (tj. 2024.), po isteku roka za zaprimanje i unos podataka u evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave.

Financijska agencija dužna je, na zahtjev, Ministarstvu poljoprivrede dostaviti popis pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit koji su obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, s iskazanim iznosima prihoda, koje podatke navedeno ministarstvo koristi za obračun i naplatu naknade za korištenje OKFŠ.

Način obračuna i rokove uplate naknade za OKFŠ te uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra obveznika ministar propisuje pravilnikom.

Izmjenom Zakona propisano je da ako obveznik najkasnije do dana predaje završnog računa ne uplati u državni proračun naknadu za korištenje OKFŠ, nadležno ministarstvo će putem nadležnog državnog odvjetništva pokrenuti postupak prisilne naplate naknade za korištenje OKFŠ zajedno s kamatom tekućom od dospijeća tražbine. 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag