Plaćanje članarine turističkoj zajednici na području na kojem nema osnovane turističke zajednice

Prihodi od obavljanja ugostiteljskih, ali i drugih, djelatnosti, ostvareni na područjima na kojima nema osnovane turističke zajednice, ne podliježu plaćanju članarine turističkoj zajednici.

O navedenome se svojim mišljenjem izjasnila i Porezna uprava. Mišljenje možete pročitati na internet stranicama Porezne uprave, a mi ga u nastavku prenosimo u cijelosti:

„Zaprimili smo Vaš upit o obvezi plaćanja članarine turističkoj zajednici u slučaju kada se objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu nalazi na području na kojem nema osnovane turističke zajednice.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Sukladno članku 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 52/19, 144/20; dalje Zakon) pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

Nadalje, člankom 29. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19, 42/20) propisano je da obvezatno članstvo u lokalnoj turističkoj zajednici počinje danom osnivanja turističke zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području za koje se osniva lokalna turistička zajednica.

Prema članku 9. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici („Narodne novine“ broj 14/20, 88/20, 64/21, 148/22) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni Obrazac TZ 2.

Slijedom navedenoga, a temeljem mišljenja Ministarstva turizma i sporta, KLASA: 334-09/24-04/75, URBROJ: 529-06-02-01/4-24-2 od 5. travnja 2024. godine, fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području gdje nije osnovana turistička zajednica, nije u obvezi plaćanja članarine turističkoj zajednici.

Broj klase: 410-01/24-01/705

Urudžbeni broj: 513-07-21-01-24-2

Zagreb, 23.04.2024.“

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag