Osobni odbitak kod zadnje isplate plaće

Jedno od pitanja iz područja poreza na dohodak je i nadalje pitanje o mogućnosti korištenja osobnog odbitka kod zadnje isplate plaće po prestanku radnog odnosa radnika, s obzirom da u trenutku isplate zadnje plaće isti više nije zaposlenik kod isplatitelja.

Postupanje u navedenom slučaju izravno je uređeno Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Tako je, odredbama Zakona o porezu na dohodak (čl. 26. st. 6.), propisano da poslodavac i isplatitelj plaće pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada te isti može koristiti podatke iz porezne kartice bivšeg radnika.

Pravilnik o porezu na dohodak nadalje pojašnjava (čl. 28. st. 9.) da poslodavac koji, sukladno čl. 26. st. 6. i čl. 83. st. 5. Zakona ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika te iznos osobnog odbitka bivšeg radnika, može pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada odnosno pri isplati plaće bivšem radniku za posljednji mjesec rada koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka. Naime, poslodavcima je putem sustava ePorezna omogućen i uvid u neiskorišteni odnosno iskorišteni iznos osobnog odbitka u tom slučaju.

Pri zadnjoj isplati plaće bivšem radniku, bivši poslodavac ima uvid u PK bivšeg radnika i može koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka.

Dakle, do kraja tekućeg mjeseca u kojemu se isplaćuje plaća za prethodni mjesec, poslodavac ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika i pri isplati zadnje plaće može koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka za mjesec u kojemu isplaćuje tu plaću. Primjerice, ako je radniku prestao radni odnos tijekom lipnja, bivši poslodavac ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika do kraja srpnja, i pri isplati plaće za lipanj u srpnju može koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka radnika za srpanj.

Pritom, prije isplate treba putem sustava ePorezna napraviti uvid u eventualno već iskorišteni iznos osobnog odbitka u mjesecu isplate, s obzirom da je moguće da je novi poslodavac u istom mjesecu već imao isplatu plaće odnosno dijela plaće novom radniku.

Napominjemo da izbornik u sustavu ePorezna prikazuje mjesec(e) u kojemu je iskorišten neki iznos osobnog odbitka. Odnosno, ako u mjesecu isplate plaće nije korišten nikakav iznos osobnog odbitka, taj se mjesec ne pojavljuje u izborniku, što znači da isplatitelj osobni odbitak može koristiti u cijelosti. U slučaju da je prikazan određeni iznos, to znači da je taj iznos osobnog odbitka već iskorišten te isplatitelj može koristiti samo razliku, odnosno neiskorišteni iznos osobnog odbitka.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag