Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma, sklopili su 12.3.2024. novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji je objavljen u Nar. nov., br. 39/24., a primjenjuje se od 1.4.2024., osim čl. 30. st. 1. koji se primjenjuje od 1.5.2024., a odnosi se na osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti.

Novim  Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva, stranke potpisnice, uredile su međusobna prava i obveze, određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnosti i utvrdile određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (u nastavku: KU) obvezuje sve članice ugovornih strana koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost a primjenjuje se na području Republike Hrvatske (u nastavku: RH), te na strane državljane koji su zasnovali radni odnos u RH kao i na radnike koje agencija za privremeno zapošljavanje ustupa poslodavcu na kojeg se primjenjuje KU, osim ako Zakonom o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba nije drugačije određeno.

Osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti uređena je čl. 30. KU-a, koji se primjenjuje od 1.5.2024., a prema kojem je poslodavac dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti najmanje u iznosu koji je naveden u priloženoj tablici.

Minimalne bruto plaće propisane KU-om predstavljaju najmanji iznos osnovne plaće koju je poslodavac dužan isplaćivati za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti neovisno o tome postoji li kod poslodavca Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, ili ne postoji.

O primjeni novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva detaljno ćemo govoriti na webinaru „Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva“ koji održavamo dana 25.4.2024. (četvrtak). Detaljno o programu, kotizaciji i prijavi na webinar pogledajte ovdje.

Natrag